HC


Zverejnené: 16.07.2020

Čo vyžaduje banka pri pôžičke?


Kto môže pôžičku získať ?

  • pôžičku môže získať fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov
  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ
  • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý vie banke dokladovať


Aké doklady môže banka vyžadovať ?

Najčastejšie doklady žiadateľa/spolužiadateľa/ručiteľa:

  • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a napr. vodičský alebo kartička poistenca)
  • doklad o adrese (napr. výpis z účtu – ak žiadate o úver v inej ako svojej banke)
  • potvrdenie o príjme, príp. iný doklad o pravidelnom príjme, napr. ak máte príjem z nájmu tak daňové priznanie
  • výpisy z účtu kde chodí príjem za posledné 3 mesiace
  • výplatné pásky za posledné 3 mesiace ak je príjem vyplácaný v hotovosti


Aké ručenie môže banka vyžadovať ?

Banky nevyžadujú pri nízkych sumách ručenie. Niekedy však banka na základe vlastného zváženia žiada aj ručiteľa, ktorý bude splácať v prípade, že dlžník nebude schopný splácať. Ručiť je možné aj nehnuteľnosťou, ale taktiež finančným majetkom, napr. termínovaným vkladom, vkladnou knižkou, cennými papiermi a pod. Ručenie však môže prispieť k nižšej úrokovej sadzbe.

 Užitočné články

Odborníci Finančného kompasu v médiách