HC


Zverejnené: 24.05.2022

Čo vyžaduje banka pri pôžičke?


Article image

Pôžička od banky je so splatnosťou od 1 do 8 rokov. Čím je lehota splatnosti dlhšia, mesačná splátka je nižšia, na druhej strane však človek preplatí na úrokoch viac. Preto je dobré voliť pôžičky s takou splatnosťou, aby nebola príliš dlhá, ale na druhej strane aby nedostávala rodinný rozpočet pod príliš veľký tlak vysokou splátkou. Pozor aj na podmienky bánk pri určovaní úroku, tak ako pri hypotékach Vám otvorenie iných produktov banky môže znížiť bankou určený úrok, tak to platí aj v prípade spotrebných úverov.


Kto môže pôžičku získať ?

  • pôžičku môže získať fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov,
  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ,
  • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý vie banke dokladovať.


Aké doklady môže banka vyžadovať ?

Najčastejšie doklady žiadateľa/spolužiadateľa/ručiteľa:

  • dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a napr. vodičský alebo kartička poistenca),
  • doklad o adrese (napr. výpis z účtu – ak žiadate o úver v inej ako svojej banke),
  • potvrdenie o príjme, príp. iný doklad o pravidelnom príjme, napr. ak máte príjem z nájmu tak daňové priznanie,
  • výpisy z účtu kde chodí príjem za posledné 3 mesiace,
  • výplatné pásky za posledné 3 až 6 mesiacov, ak je príjem vyplácaný v hotovosti.


Aké ručenie môže banka vyžadovať ?

Banky nevyžadujú pri nízkych sumách ručenie. Niekedy však banka na základe vlastného zváženia žiada aj ručiteľa, ktorý bude splácať v prípade, že dlžník nebude schopný splácať. Ručiť je možné aj nehnuteľnosťou, ale taktiež finančným majetkom, napr. termínovaným vkladom, vkladnou knižkou, cennými papiermi a pod. Ručenie však môže prispieť k nižšej úrokovej sadzbe.

Ak ste len začali uvažovať nad pôžičkou, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk a nebankových spoločností. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách