HC


Zverejnené: 23.07.2020

Čo vyžaduje nebanková spoločnosť pri pôžičke?


Article image

Kto môže pôžičku získať ?

  • pôžičku môže získať fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov

  • je   spôsobilá vykonávať právne úkony

  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR

  • má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý vie dokladovať

 

Aké doklady môže nebanková spoločnosť vyžadovať ?

Občiansky preukaz, číslo vášho bankového účtu, prípadne potvrdenie o trvalom pobyte a druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas), telefónne číslo.

Akceptovateľné doklady k príjmu:

  • potvrdenie od zamestnávateľa alebo originál daňového priznania

  • výmer dôchodku

  • výplatné pásky s pracovnou zmluvou

  • výpisy z účtov, kde vám je zasielaný príjem

 

Preukázať príjem sa dá rôznymi spôsobmi, záleží v akej nebankovej spoločnosti budete žiadať o pôžičku.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách