Zverejnené: 14.06.2024

ČSOB Poistovňa, a.s.


 Základné informácie o spoločnosti:                                                                                            

Adresa spoločnosti:     Žiškova 11, 811 02 Bratislava
IČO:     31 325 416
IČ DPH:     SK 202 08 517 67
Infolinka:     0850 111 303
Infolinka zo zahraničia:     +421 2 444 50050
E-mail:     i[email protected]

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti                              

Zoznam pobočiek 

Hlásenie poistnej udalosti

Kontaktný formulár 

Cestovné poistenie 

Poistenie motorového vozidla

Poistenie majetku 

Životné poistenie 

 

História spoločnosti

Československá obchodná banka bola založená v roku 1964 ako súčasť Československej štátnej banky a mala v bývalom Československu zabezpečovať financovanie zahraničného obchodu a dohľad nad pôžičkami v zahraničných menách.

V roku 1989 po revolúcií banka rozšírila svoje služby z vtedajších podnikov zahraničného obchodu aj na službu pre fyzické osoby a  novovznikajúce podnikateľské subjekty.

Koncom roka 1997 rozhodla česká vláda o privatizácií a v prvom výberovom konaní v bankovom sektore vyhlásila na predaj Československú obchodnú banku. Po ukončení výberového konania v júni 1999 predal štát svoj akciový podiel belgickej banke KBC Bank z finančnej skupiny KBC Group N.V.

V roku 2002 došlo k ďalšej významnej zmene kedy na základe akvizičných zmlúv sa stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV novým akcionarom, ktorá je súčasťou bankovej a poisťovacej skupiny KBC Bank & Insurance Holding. KBC je 100 % akcionárom j Československé obchodní banky, a.s., (ČSOB), ktorej dcérskymi spoločnosťami sú ČSOB stavebná sporiteľňa a. s., ČSOB leasing, a. s., ČSOB Asset management, a.s. a ČSOB Factoring, a. s.

ČSOB Poisťovňa, a.s., vznikla 1.1.1992 do 22. 8. 2004 pod názvom  ERGO poisťovňa, a.s. Činnosť začala ako špecializovaná poisťovňa 9. 6 1992.  V roku 1995 sa rozšírila činnosť poisťovne o životné a neživotné poistenie. Po úspešnom testovaní jednotlivých poistných produktov v českej ČSOB Pojisťovny  sa začali predávať aj na slovenskom trhu.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách