Zverejnené: 24.01.2019

Daňový bonus pre mladých v roku 2019


Article image

Od 1. januára 2018 funguje zvýhodnenie hypoték pre mladých s novými pravidlami. Spôsob poskytovania štátnej pomoci k hypotéke pre mladých sa zásadne zmenil. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu (2% od štátu od a 1% od banky) nahradil daňový bonus, ktorý vychádza zo zaplatených úrokov.
 

Termín podávania daňových priznaní a vyúčtovaní preddavkov na daň sa blíži. Prinášame vám informácie o tom, aké podmienky na získanie daňového bonusu musíte spĺňať a na akom princípe daňový bonus funguje.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus

•    vek žiadateľov do 35 rokov
•    priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. Aktuálna výška maximálneho príjmu na získanie hypotéky pre mladých je 1 279,20 €, pre dvojice bude hranica dvojnásobná – teda 2 558,40 €.
•    účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
•    splatnosť od 5 do 30 rokov
•    čerpanie hypotéky po 1.1.2018

Ako funguje daňový bonus na zaplatené úroky

•    Daňový bonus je do výšky 400 € ročne počas 5 rokov, to znamená, že za 5 rokov môžu mladí získať späť maximálne 2 000 €.
•    Daňový bonus je vo výške 50% zaplatených úrokov na hypotéke
•    Výška hypotéky, na ktorú sa vzťahuje daňový bonus je maximálne 50 000 €
•    Na uplatnenie daňového bonusu je potrebné priložiť k spracovaniu daňového priznania potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokoch. Potvrdenie je banka povinná vystaviť na požiadanie klienta  alebo automaticky a to bezplatne.
•    Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách