Zverejnené: 23.05.2022

Daňový bonus pri hypotéke


Od 1. januára 2018 funguje zvýhodnenie hypoték pre mladých s novými pravidlami. Spôsob poskytovania štátnej pomoci k hypotéke pre mladých sa zásadne zmenil. Zvýhodnenú úrokovú sadzbu (2% od štátu od a 1% od banky) nahradil daňový bonus, ktorý vychádza zo zaplatených úrokov.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:

  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov
Ako funguje daňový bonus na zaplatené úroky:
•    Daňový bonus je do výšky 400 € ročne počas 5 rokov, to znamená, že za 5 rokov môžu mladí získať späť maximálne 2 000 €.
•    Daňový bonus je vo výške 50% zaplatených úrokov na hypotéke
•    Výška hypotéky, na ktorú sa vzťahuje daňový bonus je maximálne 50 000 €
•    Na uplatnenie daňového bonusu je potrebné priložiť k spracovaniu daňového priznania potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokoch. Potvrdenie je banka povinná vystaviť na požiadanie klienta  alebo automaticky a to bezplatne.
•    Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len jeden zo spoludlžníkov


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách