Zverejnené: 23.05.2024

David Tepper


David Tepper je jeden z najlepších manažérov hedžových fondov svojej generácie, ktorý počas mnohých rokov vytvára stabilné výnosy pre klientskych investorov. Je zakladateľom a prezidentom hedžového fondu Appaloosa Management, ktorý od júla 2020 spravoval približne 13 miliárd dolárov.

Navštevoval University of Pittsburgh, kde získal titul bakalár umenia v odbore ekonómia a promoval s vyznamenaním. Počas vysokej školy tiež začal investovať malé sumy, čo podnietilo jeho záujem pracovať vo finančnom odvetví.

Pracoval ako vedúci oddelenia dlhopisov neinvestičného stupňa v Goldman Sachs, ale v roku 1993 sa rozhodol založiť Appaloosa Management po tom, čo ho povýšili na partnera. Spoločnosť Appaloosa Management počas prvých šiestich mesiacov fungovania hedžového fondu dosiahol 57 % výnosov zo svojho navýšeného kapitálu, pričom do roku 1994 vzrástol na 300 miliónov spravovaných aktív (AUM). Po 20 rokoch do roku 2014 fond vykázal AUM vo výške 20 miliárd USD .Napriek krátkodobej volatilite trhu z dlhodobého hľadiska dosahovala spoločnosť Appaloosa silné výnosy.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách