Zverejnené: 04.12.2020

DDS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac december 2020


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.

Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za december 2020

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

Tatra banka       Comfort life 2050                     4,40%
NN Rastový príspevkový fond 3,87%
Tatra banka Comfort life 2040 3,65%
AXA Indexový globálny dôchodkový fond 3,63%
AXA Globálny akciový dôchodkový fond 3,29%
NN Vyvážený príspevkový fond 2,81%
NN Indexový príspevkový fond 2,59%
Stabilita Stabilita akciový príspevkový fond 1,69%
Tatra banka Comfort life 2030 1,62%
Stabilita Stabilita príspevkový fond 1,21%
AXA Prípevkový doplnkový fond 1,20%
Tatra banka   Comfort life 2020 0,96%
NN Konzervatívny príspevkový fond 0,65%
AXA                   Výplatný doplnkový dôchodkový fond     0,60%
NN Dôchodkový výplatný fond 0,54%
Stabilita Stabilita výplatný fond -0,00%
Tatra banka     Dôchodkový výplatný fond -0,16%
Stabilita Stabilita indexový príspevkový fond Produkt je na trhu krátko
Tatra banka Comfort life 2060 Produkt je na trhu krátko

Aktualizácia údajov k 4.12.2020

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách