Zverejnené: 21.10.2019

DDS - výnosy dôchodkových fondov za mesiac október 2019


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch za október 2019

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

AXA Globálny akciový dôchodkový fond  4,71 %
NN Rastový príspevkový fond  4,65 %
NN Vyvážený príspevkový fond  3,05 %
Tatra banka Comfort life 2050  1,88 %
Tatra banka Comfort life 2040  1,62 %
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond  1,60 %
Stabilita Stabilita akciový príspevkový fond  1,57 %
AXA Indexový globálny dôchodkový fond  1,45 %
NN Konzervatívny príspevkový fond  0,59 %
Stabilita Stabilita príspevkový fond  0,55 %
Tatra banka Comfort life 2030  0,52 %
NN Dôchodkový výplatný fond  0,47 %
NN Indexový príspevkový fond  0,43 %
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond  0,21 %
Tatra banka Comfort life 2020  0,17 %
Stabilita Stabilita výplatný fond -0,01%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,22 %

Aktualizácia údajov k 21.10.2019

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.  

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách