Zverejnené: 11.07.2018

DDS – výnosy jednotlivých dôchodkových fondov


Article image

Doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) je dobrovoľná forma sporenia na dôchodok, s možnosťou príspevkov zamestnávateľa. Sporiteľ – účastník DDS uzatvára účastnícku zmluvu s doplnkovou dôchodkovou sporiteľňou, aby mohol sporiť – investovať svoje pravidelné príspevky formou nákupu dôchodkových jednotiek v dôchodkových fondoch.

Účastníkom sa môže stať zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), ktorý ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšil najmenej 18 rokov veku.
Výhodou tretieho piliera pre sporiteľa sú príspevky od zamestnávateľa a možnosť zníženia základu dane o sumu skutočne zaplatených príspevkov, avšak maximálne o 180 € (platí pre zmluvy uzatvorené od 1.1.2014).

Prehľad výnosov v dôchodkových fondoch:

DDS - Priemerný ročný výnos fondu za posledných 5 rokov

AXA Globálny akciový dôchodkový fond 5,69%
NN Rastový príspevkový fond 5,43%
Tatra banka Comfort lifeTB 2040 2,41%
AXA Príspevkový doplnkový dôchodkový fond 2,32%
NN Vyvážený príspevkový fond 2,18%
Tatra banka Comfort life 2050 1,72%
STABILITA Stabilita akciový príspevkový fond 1,43%
Tatra banka Comfort lifeTB 2030 1,38%
STABILITA Stabilita výplatný fond 1,00%
STABILITA Stabilita príspevkový fond 0,79%
NN Konzervatívny príspevkový fond 0,73%
NN Dôchodkový výplatný fond 0,54%
Tatra banka Comfort life 2020 0,16%
AXA Výplatný doplnkový dôchodkový fond 0,12%
Tatra banka Dôchodkový výplatný fond -0,12%

Aktualizácia údajov k 26.6.2018

 

Porovnanie výkonnosti fondov v rámci tretieho piliera nájdete TU.

Autor článku: Iveta Hudáková

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách