Zverejnené: 05.02.2018

Dedenie - Podielové fondy


Podielové fondy dedia príbuzní rovnako ako akýkoľvek iný majetok. Nakoľko v zmluve pri podielových fondoch sa dedič neurčuje, vlastníctvo podielov vo fondoch prechádza na dedičov prostredníctvom dedičského konania, buď na základe závetu, alebo zákona.

Dedické skupiny

Zákon rozoznáva štyri dedičské skupiny. V prvej sú deti a manžel, ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho podiel jeho deti.

Ak však deti nie sú, dedí sa podľa druhej skupiny. Do tej patria manžel, ktorý dedí minimálne polovicu, ďalej rodičia a ľudia, ktorí s poručiteľom žili aspoň rok v spoločnej domácnosti alebo boli na neho odkázaní. 

V tretej skupine dedia ľudia, ktorí žili s človekom, po ktorom sa dedí, aspoň rok v spoločnej domácnosti, a súrodenci.
Keď niet ani tých, dedičstvo pripadá prarodičom poručiteľa alebo ich deťom. V prípade, že niet žiadneho dediča, získa úspory štát.

Napísať závet sa oplatí v prípade, ak majiteľ podielových fondov chce, aby sa po jeho smrti dostali úspory do rúk niekomu inému než dedičom zo zákona. Je potrebné pamätať na to, že deti sú neopomenuteľní dedičia. Ak nie je  zanechaný závet alebo je neplatný, prechádza majetok na dedičov zo zákona. 


Porovnanie podielových fondov nájdete TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách