Zverejnené: 18.04.2017

Deflácia


V ekonomike deflácia znamená pokles cenovej hladiny služieb a tovaru, zvyšuje reálnu hodnotu peňazí, to znamená, že za rovnaké peniaze si môžeme viac kúpiť. Ale znamená to aj zníženie objemu peňazí, zníženie dopytu, výroby a zamestnanosti..

Deflácia nastáva pri poklese inflácie pod 0%. Deflácia je opakom inflácie

Dopad deflácie na ekonomiku

Z pohľadu ekonómov je deflácia problém, lebo zvyšuje reálnu hodnotu dlhu a môže dôjsť k deflačnej špirále. Pri klesajúcich cenách, ľudia vyčkávajú, ukladajú si finančné prostriedky a čakajú na ďalšie zlacňovanie, čo má za následok oslabený dopyt, výrobcovia vyrábajú menej pre znížený dopyt a predajcovia predávajú za nižšie ceny. Tým pádom zamestnávateľ vykazuje čoraz nižšie zisky, pristupuje k prepúšťaniu zamestnancov alebo znižovaniu ich miezd.

Z deflácie sa môžu radovať  najviac  sporitelia,  lebo s odstupom času hodnota ich nasporených finančných prostriedkov stúpa. A naopak, dlžníci sú pri deflácii dlžní viac s určitým časovým odstupom. Dlhodobá politika lacných financií sa môže v budúcnosti obrátiť na  hospodársku krízu.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách