Zverejnené: 10.03.2017

Developer


Hodnotenie
0x

Developer je fyzická alebo právnická osoba, ktorá investuje do výstavby nehnuteľností ako sú domy, priemyselné budovy, nákupné centrá a pod., ktoré potom predá alebo ich prenajíma. Obvykle  kúpi nehnuteľnosť, dohliada na celý jej investičný proces od projektovania do ukončenia výstavby alebo renovácie až po predaj nehnuteľnosti, alebo jej prenájom.