Zverejnené: 18.04.2017

Dividenda


Dividenda je výnos zo zisku určitej spoločnosti, ktorej akcie vlastníte,  teda  ste ich akcionárom. Ako akcionár máte právo podielať sa na zisku a zasahovať do riadenia spoločnosti. hlasovaním na valnom zhromaždení. Valné zhromaždenie určuje, či budú dividendy vyplácané alebo nie, v akej výške a za akých podmienok.

Dividendy sa delia podľa

  • spôsobu vyplácania dividend na hotovostné, akciové, obligačné a majetkové
  • intervalu vyplácania dividend na ročné, polročné a iné
  • pravidelnosti vyplácania dividend na pravidelné, mimoriadne a likvidačné
  • druhu akcie, na ktorú je vyplácaná na  kmeňové a prioritné

Výšku dividendy ovplyvňuje hospodársky výsledok spoločnosti, likvidita a  zadlženosť spoločnosti, očakávania na akciovom trhu a  investičné plány spoločnosti.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách