Zverejnené: 30.05.2022

Dôchodok


Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe. Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dovŕšil dôchodkový vek.

 Druh dôchodku:
  • Starobný dôchodok.
  • Predčasný starobný dôchodok.
  • Invalidný dôchodok.
  • Vdovský dôchodok.
  • Vdovecký dôchodok.
  • Sirotský dôchodok.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách