Zverejnené: 23.01.2023

Dow Jones Industrial Average


Akciový index Dow Jones Industrial Average tvorí 30 najobchodovanejších veľkých spoločností obchodovaných v New Yorku na burze Nasdaq, s trhovou hodnotou spoločností (trhovou kapitalizáciou) 9,67 triliónov dolárov.
Počiatok indexu je datovaný na rok 1896 a pokrýva všetky sektory okrem sektorov dopravy a verejných služieb. Je používaný ako jeden z najznámejších a najstarších indikátorov amerického trhu – využívaný na porovnávanie výkonností pri portfóliách tzv. benchmark.

Prvých päť spoločností s najväčšími váhami tvoria jednu tretinu celkového zloženia, pričom spoločnosť UNITEDHEALTH GROUP tvorí najväčšiu zložku (9,5 %). Druhou v poradí je americká nadnárodná spoločnosť zaoberajúca sa investičným bankovníctvom Goldman Sachs (6,91 %) a nasledujú ich známe spoločnosti ako sú HOME DEPOT, MCDONALDS alebo AMGEN.
Dow Jones sa skladá z deviatich sektorov, z ktorých jednu pätinu tvorí sektor zdravotných služieb (21,5 %), ale spolu s ním majú väčší vplyv aj sektory informačných technológií (18,4 %), financií (16,2 %) alebo priemyselných odvetví (15,2 %).

Indexy ako také nie sú priamo obchodovateľné, avšak je množstvo ETF ktoré kopírujú zloženie indexov, vďaka ktorým je možné do nich investovať. Najznámejšie z nich je bez pochýb iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF s veľkosťou fondu 775 miliónov dolárov.

Za posledných päť rokov k januáru 2023 si index pripísal celkové zhodnotenie vo výške takmer 24 % a teda vidíme, že na dlhodobom horizonte sa investorom investícia vypláca.

Burzový symbol (ticker) tohto aktíva je DJI a zobrazovaná hodnote je v mene USD (americký dolár).
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách