Zverejnené: 16.08.2021

Druhý pilier, viete o ňom všetko dôležité?


Article image

Máte vhodne zvolený fond v druhom pilieri? Rozmýšľate, či do druhého piliera vôbec vstúpiť? Tento článok vám odpovie na to, aké výhody druhý pilier prináša, ako ho čo najefektívnejšie nastaviť a ako sa vyhnúť poplatkom pri zmene fondov.

 

Kto môže vstúpiť

Do druhého piliera môže vstúpiť každý, kto je dôchodkovo poistený, teda odvádza peniaze na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne. Podmienkou je, že sporiteľ v čase vstupu nesmie dovŕšiť 35 rokov. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný. Ak sa však raz sporiteľ rozhodne a do druhého piliera vstúpi, už z neho nemôže vystúpiť.

Prečo byť v 2. pilieri

V nasledujúcich dekádach sa dôchodkový systém na Slovensku bude určite viackrát upravovať. Vzhľadom na demografický vývoj je nepravdepodobné, že Sociálna poisťovňa bude voči dôchodcom štedrejšia ako dnes. Skôr môžeme očakávať tlak na spomaľovanie rastu budúcich dôchodkov a aj ďalší posun veku odchodu do dôchodku. Aj preto je rozumné svoj budúci dôchodok vyskladať z viacerých zdrojov a nespoliehať sa výlučne na štát a Sociálnu poisťovňu.

Druhý pilier je jednou z možností, ako si neistoty ohľadom budúcich dôchodkov aspoň čiastočne poistiť.

Výška príspevku do 2. piliera

Druhý pilier znamená, že časť povinných odvodov, ktoré sa odvádzajú vo forme dôchodkového poistenia do Sociálnej poisťovne, sa budú odkladať na osobnom účte sporiteľa v druhom pilieri.
Do roku 2017 sa z celkového odvodu na dôchodkové poistenie vo výške 18 % hrubého príjmu odvádzali do druhého piliera 4 % a zvyšných 14 % ostávalo v Sociálnej poisťovni. Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, t. j. v roku 2017 to je 4,25 % z vymeriavacieho základu, v roku 2018 4,50 % atď. až do roku 2024, kedy dosiahne úroveň 6 %, a tá sa bude uplatňovať vo zvyšných rokoch.

Dôležité je si uvedomiť, že vstupom do 2. piliera sa človek nevzdáva budúceho dôchodku od štátu, resp. od Sociálnej poisťovne. Časť dôchodku mu síce v budúcnosti bude vyplácaná z prostriedkov nasporených v druhom pilieri, no dominantná časť bude aj naďalej platená zo Sociálnej poisťovne.

Aké fondy si zvoliť?

Sporitelia v druhom pilieri sa môžu rozhodnúť pre ktorýkoľvek dôchodkový fond. To ale neznamená, že každý je pre nich vhodný. Garantované dôchodkové fondy (dlhopisové), ktoré investujú nanajvýš opatrne, sú vhodné predovšetkým pre starších ľudí, ktorým chýba do dovŕšenia dôchodkového veku menej ako 10 rokov. Negarantované dôchodkové fondy (akciové a indexové fondy) sú naopak vhodné pre mladšie vekové ročníky. Sú určené najmä sporiteľom, ktorí budú v druhom pilieri sporiť najmenej 20 až 25 rokov.

Čím dlhšie obdobie sporenia, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov. Úspory na dôchodok si každý sporiteľ môže rozložiť medzi dva rôzne fondy. Ak sa rozhodne pre túto možnosť, jeden z dvojice vybraných fondov musí patriť medzi garantované.

Kedy môžete zmeniť fond?

Fond je možné zmeniť kedykoľvek. Zmenu môžete vybaviť priamo na pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu. Presuny úspor v rámci fondov nie sú spoplatnené.
 
Dôležité je vedieť, že každá DSS musí zo zákona desať rokov pred dôchodkom postupne úspory  presúvať do garantovaných fondov a takto sporiteľa chrániť pred poklesmi na trhoch tesne pred dôchodkom. Každý rok až do dosiahnutia dôchodkového veku presunú desať percent úspor do garantovaných fondov bez toho, aby musel sporiteľ o to požiadať.

Kedy môžete meniť vašu DSS?

Aj zmenu samotnej DSS je možné vykonať kedykoľvek. Pokiaľ by však sporiteľ prechádzal z jednej DSS do druhej v kratšom horizonte ako 12 mesiacov, presun bude spoplatnený poplatkom 16 €. Pokiaľ však využívate svoju DSS viac ako 12 mesiacov, jej zmenu môžete vykonať kedykoľvek a bez poplatku.
 
Pred zmenou však musíte požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie tzv. akceptačného listu. Môžete tak urobiť na ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne a list vám bude vystavený na počkanie.
                
Dôchodkovú kalkulačku, ktorá vám vypočíta váš budúci dôchodok, nájdete TU.
Porovnanie výkonnosti fondov v rámci druhého piliera nájdete TU.
 

Autor: Maroš OvčarikUžitočné články

Finančný Kompas v médiách