Zverejnené: 18.04.2017

Durácia


Hodnotenie
2x

Alebo doba splatnosti cenného papiera, najčastejšie dlhopisu.

Vyjadruje aká je citlivosť cenného papiera na zmenu úrokových sadzieb na trhu. Rastúce úrokové sadzby znamenajú klesajúce ceny dlhopisov, zatiaľ čo klesajúce úrokové sadzby znamenajú rast ceny dlhopisov.