Zverejnené: 28.07.2022

Európska opcia


Európska opcia je opcia, ktorú možno uplatniť len na konci jej trvania. Jej podstatou je presne stanovený termín exspirácie, ktorý je súčasne jediným možným termínom na požadovanie plnenia opcie. Počas životnosti opcie nemôže kupujúci požadovať jej plnenie.
Výhodami európskej opcie sú znalosť presného termínu dodania aktíva, nižšie riziko pre predávajúceho a menej náročné sledovanie vývoja trhovej ceny pre kupujúceho. Nevýhodou je, že kupujúci nemôže využiť výhodnejšie trhové podmienky v priebehu trvania opcie, ak sa tieto naskytnú.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách