Zverejnené: 22.06.2022

Finančná kríza


Finančná kríza je situácia, keď na finančnom trhu prevláda dlhodobejšia neistota, vzájomná nedôvera medzi finančnými inštitúciami. Ekonomická aktivita je utlmená, nezamestnanosť rastie, veľa finačných inštitúcii začína bankrotovať a spotreba obyvateľstva sústavne klesá. 

Príčiny, ktoré vedú k finančnej kríze:
  • ekonomické napätie medzi krajinami,
  • svetová finančná situácia,
  • neudržateľné makroekonomické politiky,
  • oslabený finančný systém,
  • nízka odolnosť bankového sektoru,
  • zlé riadenie verejného sektora.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách