Zverejnené: 22.06.2022

Finančná kríza


Article image
Finančná kríza je situácia, keď na finančnom trhu prevláda dlhodobejšia neistota, vzájomná nedôvera medzi finančnými inštitúciami. Ekonomická aktivita je utlmená, nezamestnanosť rastie, veľa finačných inštitúcii začína bankrotovať a spotreba obyvateľstva sústavne klesá. 

Príčiny, ktoré vedú k finančnej kríze:
  • ekonomické napätie medzi krajinami,
  • svetová finančná situácia,
  • neudržateľné makroekonomické politiky,
  • oslabený finančný systém,
  • nízka odolnosť bankového sektoru,
  • zlé riadenie verejného sektora.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách