Zverejnené: 13.10.2022

Finančné deriváty


Finančné deriváty sú finančné nástroje, ktoré vznikajú odvodením od produktov obchodovaných na tzv. spotovom trhu. Používajú sa na označenie swapov, opcií, termínových kontraktov a cenných papierov obsahujúcich tieto nástroje. Finančné deriváty sa môžu viazať na úrokovú sadzbu, menu, komoditu, akciu alebo na ďalšie cenné papiere. Finančné deriváty existujú vždy na základe zmluvy (kontraktu) medzi zákazníkom a obchodníkom.
Základné druhy finančných derivátov sú:
  • Futures
  • Forwardy (Forwards)
  • Swap
  • Opcie (Option)

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách