Zverejnené: 23.9.2016

Finančný poradca


Hodnotenie
0x

Osoba poskytujúca finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy uzavretej s klientom. 

Poskytuje informácie, odporúčania a osobné finančné plány klientovi vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Finančný poradca musí mať na vykonávanie činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska.