Zverejnené: 18.07.2019

Groupama poisťovňa, a.s.


Základné informácie o spoločnosti:                                                                        

Adresa spoločnosti:     Miletičova 21, 821 08 Bratislava 
IČO:     47 236 060  
Infolinka:     0850 211 411  
Zákaznícky servis:     +421 2 208 54 208
Fax:     +421 2 208 54 441  
Hlásenie škôd:     +421 2 5249 5249  
Asistenčná služba:     +421 2 208 54 504
E-mail:     [email protected]  

 

Tieto linky vás môžu zaujímať:

Domovská stránka spoločnosti 

Hlásenie poistnej udalosti  

Hlásenie zmien v poistných zmluvách

Poistenie motorového vozidla

Poistenie majetku  a zodpovednosti občanov

Cestovné poistenie

Životné poistenie

 

História spoločnosti

Vo  Francúzsku v 19. Storočí dedinský  poľnohospodári založili družstevnú poisťovňu, aby sa ochránili pred živelnými udalosťami a rizikom požiaru.  V roku 1900 bolo založenie poľnohospodárskych družstevných poisťovní schválené aj zákonom  a práve Groupama vznikla korporáciou takýchto družstevných poisťovní. Neskôr poisťovňa začala poisťovať aj iné  riziká, čím si získala dôveru.

Poisťovňa Groupama je lídrom na poistnom trhu vo Francúzsku. Materská spoločnosť je majoritným vlastníkom  Groupama Banque aj spoločnosti Groupama Asset Management.

V roku 2008 Groupama kúpila maďarskú poisťovňu OTP Garancia a rumunskú poisťovňu Asiban. Groupama kúpou tureckej poisťovne Güven posilnila svoju pozíciu na tamojšom trhu a uzavrela aj partnerstvo  s poisťovňou STAR v Tunisku.

Na slovenskom poistnom trhu je skupina Groupama aktívna od 5. marca 2009 - od prírastku vtedajšej OTP Garancia poisťovne, a. s.  a OTP Garancia životnej poisťovne, a. s.

Do konca roka 2011 poisťovňa na slovenskom trhu  fungovala pod vedením Groupama poisťovne, a. s.  a Groupama životnej poisťovne, a. s.

Začiatkom roka 2012 sa podniky dvoch dcérskych spoločností zlúčili a pôsobia na slovenskom trhu ako pobočka maďarskej spoločnosti Groupama Garancia Biztosító Zrt. s obchodným menom Groupama Garancia poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách