Zverejnené: 30.05.2022

Hypotéka pre mladých - aktuálne pravidlá


Article image

Pre žiadosti o hypotekárny úver pre mladých už niekoľko rokov platí, že za splnenia istých podmienok môžu mladí ľudia získať namiesto tzv. štátneho príspevku pre mladých, zvýhodnenie vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky.  Ak je na úvere viacero dlžníkov, daňový bonus si môže uplatniť len hlavný dlžník, aj keď spoludlžník musí spĺňať všetky podmienky, daňový bonus si uplatňovať nemôže. Aj o hypotekárna úver žiadajú manželia, je namieste uvažovať, kto bude v úvere hlavný dlžník, nakoľko žene na materskej dovolenke je daňový bonus zbytočný.

Daňový bonus na úroky

Možnosť si uplatniť daňový bonus vo výške polovice zaplatených úrokov, do max. výšky 400 eur za rok zo sumy úveru 50 000 eur.

Podmienky na získanie nároku na daňový bonus:
  • žiadosť o Hypotéku podaná od 1.1.2018
  • vek žiadateľov do 35 rokov
  • priemerný hrubý mesačný príjem vypočítaný za predchádzajúci kalendárny rok nepresahuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy
  • účel úveru: nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu
  • splatnosť od 5 do 30 rokov

Ak mladí žiadali o hypotekárny úver a aj podpísali zmluvu o úvere v roku 2021, ich priemerný hrubý príjem za rok 2020 nesmel presiahnuť sumu 1 472,90 eur. Ak je na zmluve spoludlžník, spoločný priemerný hrubý mesačný príjem nesmel presiahnuť sumu 2 945,80 eur.

Začiatkom februára by banky zasielať potvrdenie o zaplatených úrokoch. Ak o potvrdenie musíte banku požiadať, je potrebné spraviť to každý rok tak, aby ste stihli mať podklady pre ročné zúčtovanie alebo daňové priznanie načas. 
Ktoré banky ako posielajú potvrdenie o zaplatených úrokoch:

  • automaticky poštou zasiela napríklad ČSOB, 365bank, UniCredit bank,
  • automaticky do internetbankingu zasiela napríklad VÚB, Slovenská sporiteľňa, Prima banka,
  • na vyžiadanie klienta vystaví žiadosť žiadosti klienta (napr. mBank, Tatra banka.


Dostupné hypotéky všetkých bánk si možete porovnať TU.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách