Zverejnené: 22.10.2019

Hypotéka pre živnostníkov


Article image

Ak o hypotéku alebo spotrebný úver žiada zamestnanec, celý proces vybavovania je jednoduchší, lebo  banky posudzujú príjem od zamestnávateľa.  Pri živnostníkoch to také jednoduché nie je. Pre banky predstavuje živnostník väčšie riziko ako zamestnanec, musí teda prejsť zložitejším schvaľovacím procesom. 

Potvrdenia potrebné na vybavenie hypotéky

Od živnostníka vyžaduje banka potvrdenie o daňovej povinnosti z daňového úradu, daňové priznanie a účtovnú závierku za posledné zdaňované obdobie a preukázanie príjmu za obdobie medzi podaním daňového priznania a podaním žiadosti o úver. Tieto potvrdenia zabezpečuje živnostník sám, banka teda nezisťuje jeho príjem v Sociálnej poisťovni. Mesačný príjem sa počíta ako základ dane delené dvanástimi. Podmienkou na získanie hypotéky je kladné daňové priznanie.

Okrem neho klient banke musí predložiť potvrdenie o výške daňovej povinnosti a doklad preukazujúci príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním, teda od ukončenia zdaňovacieho obdobia do dátumu podania žiadosti o hypotéku. Musí preto priniesť výpisy z podnikateľského účtu, faktúry, mesačné závierky z elektronickej registračnej pokladne, prípadne zmluvy uzatvorené s tretími stranami a podobne.

Je potrebné však počítať s tým, že každá banka má svoje vlastné pravidla posudzovania žiadateľa. Preto sa kritéria bánk od banky k banke líšia.
 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách