Zverejnené: 13.04.2022

Hypotekárny úver


Hypotekárny úver je dlhodobý úver, ktorý môžu banky poskytovať právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľností a refinancovanie pôvodného úveru. Lehota splatnosti hypotekárneho úveru je najmenej 1 a najviac 30 rokov, v ojedinelých prípadoch aj 40 rokov.  Úver je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti.

Hypotekárna úver môže byť poskytnutý na účely:

  • nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti,
  • stavba alebo dostavba tuzemskej nehnuteľnosti,
  • rekonštrukcia tuzemskej nehnuteľností,
  • refinancovanie pôvodného úveru.

Kto môže o hypotéku požiadať:

  • fyzická osoba, ktorá je dospelá tzn. 18 a viac rokov,
  • je občanom SR s trvalým pobytom v SR alebo cudzinec s trvalým pobytom na území SR, pričom jeden so žiadateľov je občanom krajiny EÚ,
  • žiadateľ má príjem zo závislej činnosti, podnikania alebo iný príjem, ktorý musí banke dokladovať.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách