Zverejnené: 13.12.2017

Hypotéky: hranica príjmu pre mladých od 1.1. 2018


Article image

Od januára 2018 banky nebudú poskytovať hypotekárny úver pre mladých, ale budú ponúkať len klasické hypotekárne úvery. Mladí ľudia si však budú môcť uplatniť podporu od štátu pri kúpe, výstavbe, rekonštrukcii nehnuteľnosti formou daňového bonusu.

Daňový bonus sa bude vzťahovať na sumu, ktorú dlžník zaplatí banke v podobe úrokov a to len v obmedzenej miere.  Daňový bonus sa bude počítať ako suma vo výške 50 % zaplatených úrokov za predchádzajúci kalendárny rok, maximálne však 400 € ročne.

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie hypotéky sa pre mladých nemenia. Naďalej musí mať žiadateľ do 35 rokov, mať priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zadniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov za kalendárny rok predchadzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie najviac však vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchadzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov a osobitého základu dane z príjmov. 

Od nového roku si pri zvýhodnených úveroch žiadatelia nebudú môcť požiadať o odklad splátok istiny úveru alebo zníženie mesačnej anuitnej splátky úveru až na polovicu po dobu 24 mesiacov pri narodení dieťaťa.

Tieto zmeny sa dotknú iba nových žiadostí o úver. Pre klientov, ktorí už čerpajú hypotéku so štátnym príspevkom sa zmena nedotkne.
 

Hypotéky všetkých bánk možete porovnať TU.

 

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách