Zverejnené: 04.07.2022

Investičný horizont


Investičný horizont je odporúčaná doba investovania, ktorá by mala byť pre vybranú investičnú stratégiu dodržaná. Ak investor nedodrží investičný horizont, tak sa vystavuje vyššiemu riziku.  Jeho investícia nemusí nedosiahnúť zhodnotenie, v horšom prípade sa dostane do straty. Platí, že rizikové fondy majú dlhší investičný horizont. 
Investičný horizont môže byť:
  • krátkodobý - do jedného roka, napr. fondy peňažného trhu, 
  • strednodobý - od dvoch do sedem rokov, napr. dlhopisové a zmiešané fondy,  
  • dlhodobý - sedem a viac rokov , napr. akciové fondy.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách