Zverejnené: 03.08.2017

Investovanie: Na čom naozaj záleží?


Article image

Začínate investovať? Rozumné rozhodnutie. A pozeráte po investícii, ktorá by vám dokázala zarobiť čo najviac? Aj to má svoju logiku. Faktom však je, že sústrediť by ste sa mali na niečo iné.

 

Každý by chcel svoje peniaze zhodnotiť čo najviac. Bez ohľadu na to, či je jeho investičným cieľom zabezpečenie budúceho dôchodku alebo financovanie budúceho štúdia detí. Hľadať však, ktorá investícia zarobí najviac, je strata času.

 

Ktoré investícia je najziskovejšia?

Prvý dôvod je praktický. Nik nepozná budúcnosť, čo vylučuje možnosť vedieť s absolútnou istotou, ktorá investícia bude v nasledujúcich rokoch najziskovejšia. Budú to akcie? Alebo dlhopisy? Komodity? Nehnuteľnosti? Ak podielové fondy, tak aké? Určitým náznakom by mohlo byť to, ako sa tej-ktorej investícii viedlo v minulosti. Až na to, že minulý výnos nie je zárukou budúcich. Svojich klientov na to povinne upozorňujú všetky podielové fondy a majú na to dôvod.

Druhým dôvodom je priznanie si toho, že budúci výnos investície nie je niečím, čo by mal ktorýkoľvek investor pod svojou kontrolou. Ak sa dnes rozhodnete investovať do akcií, ktorých výnos sa v dlhodobom priemere pohybuje okolo 7 %, aký máte vplyv na to, či počas nasledujúceho roka zarobia 21 %, alebo klesnú o 6 %? Nulový.

 

Výška investície

Rozumnejší prístup je sústrediť sa na to, čo pod kontrolou skutočne máte: výšku investície. Tá má na stav vášho účtu rozhodujúci vplyv. Ak by ste v nasledujúcich desiatich rokoch každý mesiac vkladali 100 eur do investície, ktorá – na zjednodušenie – každý rok prinesie zhodnotenie 5 %, na konci obdobia by ste na účte mali sumu 15 528 eur. Je jasné, že pokiaľ by ste dokázali nájsť alternatívnu investičnú možnosť, ktorej pravidelný ročný výnos by bol napríklad 6 %, po desiatich rokoch by bola aj suma na účte vyššia. V našom príklade by to bolo 16 388 eur.

Problém je v tom, že zaručený recept na nájdenie takejto investície neexistuje. Skutočný výnos investora je faktor, na ktorý on sám nemá žiadny vplyv. Čo však pod kontrolou má, je výška jeho investície. V predchádzajúcom príklade bola ziskovejšia možnosť v porovnaní so základným scenárom vyššia o 20 %. (Podrobnejšie vysvetlenie v tabuľke vyššie)

Ako by situácia vyzerala, ak by namiesto hľadania vyššieho výnosu investor o rovnaké percento zvýšil sumu pravidelnej investície?

 

Pravidelná investícia

Všetky parametre výpočtu ostávajú nezmenené, s výnimkou sumy. Ak by ju investor zvýšil o 20 %, pri 5 % priemernom ročnom zhodnotení by na účte mal 18 634 eur. Viac ako v scenári, ktorý počítal so zhodnotením 6 %. Zvýšiť výšku investovanej sumy o pätinu môže byť v niektorých prípadoch nereálne sústo. Ako by bol na tom investor, ak by bol ochotný ísť vyššie len o 10 %? Aj v tomto prípade by bol na tom lepšie. Pravidelná investícia 110 eur, zhodnocovaná ročne o 5 %, by po desiatich rokoch vygenerovala stav na účte 17 081 eur.

Tvorba aktív nie je zložitý proces. V prvých rokoch však na jeho výsledok nemá rozhodujúci vplyv percento výnosu, ale suma pravidelnej investície. Váha dôležitosti sa k výnosnosti začne prikláňať až neskôr, keď budovanie úspor bude mať už dlhšiu históriu. No začínajúci investori by svoju prosperitu mali budovať spoľahlivejšie ako dúfaním vo vysoké výnosy.

 

Percentá a percentuálne body

Keď príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera klesla z 9 % na 4 %, väčšina médií to interpretovala ako pokles o 5 %. To neznie ako veľká zmena. V skutočnosti bolo toto zníženie rádovo vyššie. Pre sporiteľov s vymeriavacím základom (hrubou mzdou) 1 000 eur to znamenalo, že na ich účty v DSS už nebudú chodiť dôchodkové príspevky vo výške 90 eur, ale len 40 eur. Pokles výšky príspevku z 90 na 40 predstavuje viac ako 55 % rozdiel. Rozdielom medzi dvoma percentuálnymi údajmi (9 % – 4 %) je výsledok vyjadrený v percentuálnych bodoch. Platí to aj pre výnosy. Ak jedna investícia ponúka zhodnotenie 5 % a iná 6 %, rozdiel medzi nimi je 1 percentuálny bod. Výsledkom 100-eurovej investície do prvej možnosti je zisk 5 eur, u druhej 6 eur. Výnos z druhej je o 20 % vyšší ako výnos z prvej.

 

Prehľad dostupných produktov pre pravidelné investovanie nájdtete TU.

Prehľad výkonnosti fondov 2. dôchodkového piliera nájdete TU.

 

Autor: Michal Nalevanko, riaditeľ analytickej spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách