Zverejnené: 8.9.2016

Istina


Hodnotenie
6x

Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

Mesačné splátky hypotéky sa skladajú z dvoch zložiek a to istiny úveru a úroku. Na začiatku splácania hypotéky platí klient v  mesačných splátkach väčšiu časť úroku a menšiu časť istiny. Tento pomer sa približne po dvoch tretinách doby splatnosti vyrovná a ku koncu klient spláca väčšiu časť istiny a menšiu časť úroku.