Zverejnené: 13.05.2022

Istina


Istina je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje. Ak splácate hypotéku, tak mesačné splátky hypotéky sa skladajú z dvoch zložiek a to istiny úveru a úroku. Klient na začiatku splácania hypotéky platí v mesačných splátkach väčšiu časť úroku a menšiu časť istiny. Tento pomer sa približne po dvoch tretinách doby splatnosti vyrovná a ku koncu klient spláca väčšiu časť istiny a menšiu časť úroku.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách