Zverejnené: 24.05.2024

Ivan Šramko


Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska a ekonóm, ktorý sa zaoberá otázkami menovej politiky, finančnej stability a regulácie finančného sektora. Jeho práca mala významný vplyv na formovanie bankového systému a menovej politiky Slovenska.

Ivan Šramko pôsobil v 90. rokoch v predstavenstvách viacerých slovenských bánk, nastúpil do Rady Národnej banky Slovenska v roku 2002 ako viceguvernér a za guvernéra bol vymenovaný s účinnosťou od 1. januára 2005. Po skončení mandátu guvernéra bol vymenovaný za veľvyslanca SR pri OECD a v rokoch 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách