Zverejnené: 27.05.2024

Jean Tirole


Francúzsky ekonóm, ktorý získal vroku 2014 Nobelovou cenou za ekonomické vedy za analýzu trhovej sily a regulácie. Jeho hlavný výskum, v ktorom využíva teóriu hier, je v oblasti ekonómie zvanej priemyselná organizácia. Od roku 1993 je čestným členom Americkej ekonomickej asociácie a Americkej akadémie umení a vied. Je jedným z najvplyvnejších svetových ekonómov podľa IDEAS/RePEc. Je nositeľom Zlatej medaily mesto Toulouse a rytierom Čestnej légie.

Po získaní Nobelovej ceny Tirole napísal knihu pre populárne publikum Ekonomika pre spoločné dobro. V ňom aplikoval ekonómiu na širokú škálu politických otázok, pričom okrem iného uviedol výhody voľného obchodu pre väčšinu obyvateľov danej krajiny a prečo veľa legislatívy a regulácie spôsobuje negatívne nezamýšľané dôsledky.

V 80. rokoch 20. storočia Jean Tirole zaviedol teóriu hier do štúdia priemyselnej organizácie, známej aj ako IO. Kľúčovou myšlienkou teórie hier je, že na rozdiel od tých, ktorí prijímajú ceny, firmy s trhovou silou berú do úvahy, ako ich konkurenti pravdepodobne zareagujú, keď zmenia ceny alebo ponuku produktov.
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách