Zverejnené: 03.06.2022

Jednoduché úročenie


Jednoduché úročenie v bankovníctve nie je veľmi rozšírené pri bankových produktoch. Je to spôsob úročenia, pri ktorom sa úrok na konci každého úrokovacieho obdobia počíta z počiatočného kapitálu. Úrokové obdobie je časový úsek medzi dvoma bezprostredne po sebe nasledujúcimi úročeniami. Úrokové obdobie môže byť ročné, polročné, štvrťročné, mesačné, denné. Pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľad na úroky z predchádzajúcich období.


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách