Zverejnené: 18.07.2019

KBC Asset Management NV,pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti


Základné informácie o spoločnosti

Adresa sídla spoločnosti:   Žiškova 11, 811 02 Bratislava
IČO:   47 243 929
E-mail:   [email protected]
ČSOB Infolinka:   0850 111 777

 

Domovská stránka spoločnosti

https://www.csob.sk/o-nas/asset-management

História spoločnosti

KBC Asset Management NV, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti vznikla 6.12.2012. Je  sesterskou spoločnosťou KBC Bank NV belgickej univerzálnej banky. KBC , ako správca fondu, má sídlo v Bruseli, tiež má dve dcérske spoločnosti:

  • KBC Asset Management SA, so sídlom v Luxembursku a
  • KBC Fund Management Ltd. v Írsku.

Spoločnosť tiež vlastní KBC Asset Management Írsko , pobočku v írskom Dubline. KBC Asset Management NV vyvinul svoj druhý hlavný trh v strednej Európe prostredníctvom spoločností:

  • Pridružené spoločnosti ČSOB Asset Management investičná spoločnosť v Českej republike
  • Dcérska spoločnosť KBC Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych v Poľsku
  • K & H Investment Fund Management, dcérska spoločnosť v pridruženej spoločnosti K & H v Maďarsku
  • Kanceláriu pobočky, ČSOB Asset Management, as, investičná spoločnosť, na slovenskom trhu

Všetky tieto spoločnosti sú aktívne v miestnych trhoch a poskytujú  poradenské služby pre miestne investičné produkty,  podporujú strategický rozvoj na stredoeurópskom trhu.

V Indii je spoločnosť KBC Asset Management 49% partnerom v spoločnom podniku s Union Bank of India, Union KBC Asset Management Company Private Ltd.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách