Zverejnené: 23.05.2023

Koľko stojí poistenie hypotéky? Zistite všetky potrebné informácie


Article image
Splácanie hypotekárneho úveru je záväzok na desiatky rokov. Počas nich môžete prísť o prácu alebo ochorieť. Ideálnym riešením pre prípad nečakaných životných situácií, ktoré môžu mať za následok neschopnosť splácať úver, je práve poistenie hypotéky. Preto by mal toto riziko vnímať každý, kto si chce zobrať úver na bývanie.

Poistenie hypotéky ponúkajú poisťovne, no uzatvoriť si ho, čuduj sa svete, môžete aj priamo v banke. Viaceré banky poistenie hypotéky klientom aktívne ponúkajú a ako bonus im poskytnú zníženie úrokovej sadzby napríklad o 0,20 % . Ak vám banky ponúkajú nižšiu úrokovú sadzbu, keď si u nich zároveň uzatvoríte poistenie schopnosti splácať úver, nejde totiž o žiadnu výhodu, pretože v takom prípade sa cena poistenia musí započítať do ročnej percentuálnej miery nákladov, teda do celkovej ceny úveru. Vy však máte pocit víťazstva a pracovník banky zo svojho 100 % plánu, možno práve touto poistkou splnil 0,00008 % .

Ak zvažujete uzatvoriť v banke poistenie hypotéky, mali by ste si spočítať, či pre vás nebude lacnejšie zaplatiť vyššiu úrokovú sadzbu a poistiť sa priamo v poisťovni. Poistenie uzatvorené priamo v poisťovni je viac flexibilné, keďže nie je viazané na konkrétny úver. V prípade poistnej udalosti nemusíte peniaze použiť len na splatenie hypotéky a je len na vašom uvážení, čo s nimi urobíte. Ak máte poistenie hypotéky uzatvorené cez banku, peniaze z poistky pôjdu na splatenie vášho úveru. Poďme na to logicky, som poisťovňa a idem vymyslieť produkt pre banky, spravím ho taký dobrý ako ten interný, ale „horší“, aby som bol stále v porovnaní lepší.

Prečo sa oplatí poistenie hypotéky?

Úver je finančnou záťažou a okrem splátky požičanej sumy musíte platiť aj úrok a náklady môže ešte zvýšiť aj poistenie úveru, ktoré v mnohých prípadoch rozhodne zbytočné nie je. Čím je dlhšia doba splácania úveru, tým je prirodzene aj vyššie riziko, že môžete mať problém so splácaním hypotéky.

Nemôžete tušiť, čo bude o dvadsať či tridsať rokov s vami, vaším zdravím, či budete mať prácu, či dokonca nebudete na invalidnom dôchodku. Môžu nastať neočakávané životné situácie, ktoré narušia váš rodinný rozpočet. A práve preto je vhodné využiť poistenie úveru.

Čo kryje poistenie hypotéky

Banky majú rozdelené typy balíkov poistenia, z ktorých si môžete vybrať podľa vlastného uváženia. Konkrétne údaje ako lehoty a výška poistného plnenia sa môžu líšiť v závislosti od banky a ich partnerskej poisťovne a samotného nastavenia zmluvy.
Najčastejšie sa poistením kryje:
 • Úmrtie, kedy poistné plnenie pokryje zostatok úveru ku dňu úmrtia poisteného.
 • Trvalá invalidita, kedy poistné plnenie pokryje zostatok úveru ku dňu priznania trvalej invalidity.
 • Pracovná neschopnosť, kde v prípade, že PN potrvá viac ako 30 dní, preplatí poisťovňa všetky splátky od začiatku PN a bude vyplácať poistné plnenie vo výške splátky po dobu maximálne 12 mesiacov.
 • Nedobrovoľná strata zamestnania, ak bude strata zamestnania trvať viac ako 30 dní od registrácie na úrade práce, poisťovňa preplatí všetky splátky od registrácie a bude vyplácať poistné plnenie vo výške splátky po dobu maximálne 12 mesiacov.
 • Hospitalizácia, kedy poisťovňa po skončení hospitalizácie vyplatí jednorazovo poistné plnenie napríklad vo výške 10 eur za každý deň od 4. po 30. deň hospitalizácie.

Koľko zaplatíte za poistenie hypotéky v jednotlivých bankách?

Slovenská sporiteľňa
Možnosti poistenia:
 • Základný súbor kryje úmrtie, Invaliditu – výška poistného 10,04 % z mesačnej výšky splátky úveru.
 • Rozšírený súbor kryje úmrtie, invaliditu, práceneschopnosť – výška poistného 13,15 % z mesačnej výšky splátky úveru.
 • Komplexný súbor kryje úmrtie, invaliditu, práceneschopnosť, stratu zamestnania alebo ukončenie živnosti – výška poistného je 15,45 % z mesačnej splátky úveru (základný súbor poistenia).
VÚB banka
Možnosti poistenia:
 • Základný súbor poistenia kryje smrť, invaliditu nad 70 %, práceneschopnosť od 30 dní.
 • Rozšírený súbor poistenia kryje smrť, invaliditu nad 70 %, práceneschopnosť od 30 dní, stratu zamestnania od 30 dní.
 • Komplexný súbor poistenia kryje smrť, invaliditu nad 70 %, práceneschopnosť od 30 dní, stratu zamestnania od 30 dní, ošetrovanie člena rodiny od 30 dní.
Poistné – sadzba poistného je (v %) určená podľa zvoleného súboru poistenia. Poistné sa vypočíta ako percento z výšky poskytnutého úveru.
 • Základný súbor poistenia: 0,0562 %.
 • Rozšírený súbor poistenia: 0,0642 %.
 • Komplexný súbor poistenia: 0,0704 %.
Tatra banka
Možnosti krytia:
 • úmrtie,
 • úplná invalidita,
 • práceneschopnosť,
 • strata zamestnania.
Poistná suma je stanovená ako % z výšky úveru (min. 50 % a max. 100 %).
Výška mesačného poistného závisí od výšky úveru a rozsahu rizík, voči ktorým sa chce klient poistiť. V prípade, že má klient záujem o poistenie, ale nemá prostriedky na poistenie celého úveru, môže si poistiť aj jeho časť, napríklad 50 % alebo 70 % úveru. Mesačné poistné sa platí rovnaké počas celej doby trvania poistenia.


ČSOB
Možnosti krytia:
 • Variant A – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu.
 • Variant B – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a pracovnej neschopnosti.
 • Variant C – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania.
UniCredit Bank
Možnosti krytia:
 • BASIC – poistenie smrti, poistenie invalidity nad 70 %/ŤZP-S u dôchodcu.
 • STANDARD – poistenie smrti, poistenie invalidity nad 70 %/ŤZP-S u dôchodcu a poistenie práceneschopnosti nad 30 dní.
 • – poistenie smrti, poistenie invalidity nad 70 %/ŤZP-S u dôchodcu a poistenie práceneschopnosti nad 30 dní, poistenie nezamestnanosti nad 30 dní a poistenie nádorových ochorení.
Výška mesačného poistného:
 • BASIC – 5,5 % z mesačnej splátky uvedenej v zmluve o úvere (a to aj v prípade postupného čerpania úveru).
 • STANDARD – 8,5 % z mesačnej splátky uvedenej v zmluve o úvere (a to aj v prípade postupného čerpania úveru).
 • FULL – 11 % z mesačnej splátky uvedenej v zmluve o úvere (a to aj v prípade postupného čerpania úveru).
mBank
Možnosti poistenia:
Súbor A:
 •  
 • trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť,
 • hospitalizácia kvôli akejkoľvek príčine.
Súbor B:
 •  
 • trvalá invalidita,
 • pracovná neschopnosť,
 • nedobrovoľná strata zamestnania. 
Výška poistného je za prvých 24 mesiacov jednorazovo 1,5 % zo sumy poskytnutého úveru, od 25. mesiaca mesačne 0,025 % z dlžnej sumy úveru.

Prima banka
V rámci poistenia schopnosti splácať úver získavate poistné krytie, ktoré zahŕňa nasledovné poistné riziká:
 • poistenie pre prípad smrti,
 • poistenie pre prípad trvalej invalidity poisteného,
 • poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti poisteného,
 • poistenie pre prípad straty zamestnania poisteného alebo ukončenia živnosti.
Výška mesačného poistného je 10,79 % z výšky mesačnej splátky úveru.

365 Bank
Možnosti poistenia:
Základný balík poistenia kryje úmrtie a invaliditu od 70 % – výška mesačného poistného je 0,04 % zo sumy schváleného úveru.
Komplexný balík poistenia kryje okrem rizík zo základného balíka aj pracovnú neschopnosť, ktorá trvá minimálne 60 dní – výška mesačného poistného je 0,05 % zo sumy schváleného úveru.

Aký je rozdiel medzi bankopoistením, poistením nehnuteľnosti a životným poistením?

Poistenie hypotéky – poistenie schopnosti splácať úver
Toto poistenie vám poskytne banka, preto sa nazýva aj bankopoistenie. Poistenie proti schopnosti splácať úver si môžete, ale aj nemusíte k hypotéke uzavrieť. Banka vám za jeho zjednanie väčšinou opäť ponúkne výhodnejšiu úrokovú sadzbu a vaše mesačné splátky hypotéky navýši o poistenie. Hlavným cieľom poistenia je v prvom rade chrániť banku pre prípad, že nebudete schopný splácať úver. Jeho krytie je obmedzené.

Ak si hypotéku poistíte v banke, v prípade poistnej udalosti sa z poistného plnenia automaticky vyplatí úver alebo aspoň časť úveru. Ak dlžník úveru vážne ochorie, ostane po úraze s trvalými následkami alebo invalidný, ďalšie finančné záväzky bude znášať jeho rodina, v prípade smrti pozostalí.


Životné poistenie
Ak si úver poistíte formou životného poistenia, vašu rodinu v neočakávaných ťažkých situáciách toto poistenie ochráni. Je síce drahšie, ale poskytuje vám širšiu poistnú ochranu a môžete sa poistiť na vyššie poistné sumy. Životné poistenie je ako produkt flexibilný a viete si ho v čase upravovať a prispôsobovať vašej aktuálnej životnej a finančnej situácii. Preto je dobré si ho raz za čas skontrolovať a prehodnotiť. 

Vďaka životnému poisteniu sa môžete výraznejšie poistiť proti rizikám, ktoré napríklad bankopoistenie neponúka, a chcete si poistiť niečo, čo považujete za významné a nebudete utrácať za pripoistenia, ktoré možno nepotrebujete. V prípade poistnej udalosti sa môžete rozhodnúť, či z poistného plnenia splatíte zostatok úveru alebo sa rozhodnete, že peniaze použijete na iné nevyhnutné výdavky, hypotéku si ponecháte a budete ju splácať z financií z poistného plnenia.


Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie je nevyhnutné uzatvoriť k hypotéke, pretože je jednou z podmienok pre čerpanie úveru, keďže chráni vašu nehnuteľnosť, ktorú chcete založiť v prospech banky. Poistenie si nastavte tak, aby chránilo váš majetok komplexne. Ideálne je poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Samozrejme, v poistení by nemalo chýbať aj poistenie zodpovednosti za škodu. Dbajte na to, aby ste si nehnuteľnosť poistili na reálnu hodnotu, nielen na výšku hypotéky. Poistenie si pravidelne aktualizujte, aby ste sa vyhli podpoisteniu vašej nehnuteľnosti.

Výber poistenia nie je jednoduchý, preto by ste pri ňom mali postupovať obozretne a nerobiť unáhlené rozhodnutia. Ak nemáte skúsenosti, zverte sa radšej do rúk odborníka. Porovnať poistenie si môžete aj na našom webe Finančný Kompas.

TIP od nás: Ak máte životné poistenie, naši finanční poradcovia vám ho prispôsobia vašim úverovým záväzkom. Ak to bude potrebné, navýšia vám poistné sumy, upravia pripoistenia a celkovo vaše poistenie vyskladajú tak, aby ste boli vy a vaša rodina kvalitne krytí a dostatočne chránení pred nepriaznivým životným obdobím. V žiadnom prípade nepodceňujte poistenie.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 
 
 
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách