Zverejnené: 18.07.2019

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky


Základné informácie o banke          

Adresa sídla spoločnosti:                   Hodžovo námestie 1A , P.O.BOX 137, 810 00 Bratislava
IČO:                   47231564
Kód banky:                   8100
BIC/SWIFT kód:                   KOMBSKBA
Označenie banky:                   KOMBSA
Infolinka zo SR:                   0800 118 100
Infolinka zo zahraničia:                   +421 259 277 505
Fax:                   00421/2/529 61 959
E-mail:                   [email protected]
Blokácia platobnej karty zo SR:                   0800 171 007
Blokácia platobnej karty zo zahraničia:     +420 955 512 230

 

Tieto linky vás môžu zaujímať

 

Domovská stránka banky

Zoznam pobočiek

Kurzový lístok

Cenník

Úrokové sadzby

 

História banky

Vznikla  v roku 1990 vyčlenením z bývalej Státní banky československé v Českej republike. Po schválení  privatizačného projektu v roku 1992 sa Komerční banka zmenila na akciovú spoločnosť.

Pôsobnosť Komerční banky na Slovensku je od roku 1995. Jej založenie bolo podmienené rozširovaním obchodných vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou. Svoju obchodnú činnosť banka uskutočňuje na základe bankovej licencie pod kontrolou  Národnej banky Slovenska. Pobočka Komerční banky na Slovensku neposkytuje služby pre fyzické osoby a neumožňuje hotovostné operácie.

Komerční banka  je materskou spoločnosťou Skupiny KB, tvorenou ôsmymi spoločnosťami a je aj súčasťou jednej z najväčších medzinárodných finančných skupín v eurozóne Société Générale od októbra 2001. Société Générale sa zameriava na privátne bankovníctvo,  retailové bankovníctvo a podnikové a investičné bankovníctvo.

Finančná skupina KB:

 • Société Générale Equipment Finance Czech Republik s.r.o.
 • Factoring KB, a.s.
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
 • KB Penzijní společnost, a.s.
 • ESSOX s.r.o.
 • Komerční pojišťovna, a. s.
 • Protos, uzavřený investiční fond, a.s.
 • Bastion European Investment  S. A.
 • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s.

 

Partnery:

 • Česká bankovní asociace
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • Rating malých a středních podniků Hospodářské komory hl. m. Prahy
 • Exportní klub Czech Trade
 • OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
 • Studentská karta ISIC
 • Česká exportní banka, a.s.
 • Asociace soukromého zemědělství České republiky
   

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách