Zverejnené: 29.04.2024

Končí poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach


Article image
Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR bude poskytovanie príspevkov na zuby k 30. 4. 2024 ukončené vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Cieľom je ušetriť peniaze z odvodov na verejné zdravotné poistenie. Zdroje, ktoré mali byť využité na úhradu zubného benefitu do konca roku 2024, budú použité na úhradu inej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Príspevok si mohli poistenci jednotlivých poisťovní uplatniť na bežné stomatologické výkony, ako ošetrenie zubného kazu, dentálna hygiena alebo anestézia. Od mája  si za tieto úkony budeme musieť platiť v plnej výške a z vlastného vrecka.

V zdravotnej poisťovni Dôvera o príspevok na zubné ošetrenie môžu poistenci požiadať do 30. apríla 2024 s tým, že zubné ošetrenie alebo dentálnu hygienu môžu absolvovať do 30. mája 2024. Zároveň platí, že najneskôr do 30. mája 2024 je potrebné doložiť k podanej žiadosti doklad o zaplatení. Všetky dovtedy podané žiadosti bude zdravotná poisťovňa spracovávať a vyplácať postupne aj po 30. máji.

V Union zdravotnej poisťovni poistenci môžu využiť dentálny benefit do konca apríla 2024, t. j. môžu absolvovať dentálne ošetrenie do konca apríla, pričom žiadosť o preplatenie nákladov je potrebné odoslať do 30 dní od ošetrenia.

Poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorí absolvujú stomatologické ošetrenie či dentálnu hygienu do 30. 4. 2024, budú môcť podať žiadosť v Peňaženke zdravia do 60 dní a táto žiadosť bude vyhodnotená štandardným spôsobom, najneskôr do 30. 9. 2024.

Podľa vyjadrení jednotlivých zdravotných poisťovní ostatné benefity pre poistencov ostávajú v platnosti a tieto zmeny sa týkajú len príspevku na dentálne ošetrenie a dentálnu hygienu.

Koľko poistencov využilo benefity na zuby?

V roku 2023 uhradili zdravotné poisťovne svojim poistencom benefity v celkovej výške 60,8 mil. eur. Len na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu vynaložili všetky zdravotné poisťovne celkovo sumu 45,8 mil. eur, čo predstavovalo 75 % z celkových výdavkov na benefity za rok 2023. Ďalšími najrozšírenejšími benefitmi v roku 2023 boli príspevky na lieky v celkovej sume takmer 5,5 mil. eur a očné vyšetrenia, resp. očné zdravotné pomôcky v celkovej sume 4,5 mil.
eur.

 
Zdravotná poisťovňa  Benefity 2023 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 28 642 729 eur
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 20 392 687 eur
Union zdravotná poisťovňa, a. s. 11 806 065 eur
SPOLU 60 841 481 eur

V roku 2021 vynaložili všetky zdravotné poisťovne na benefity sumu takmer 29 mil. eur , v roku 2022 sumu viac ako 44 mil. eur a v roku 2023 to bolo už viac ako 60 mil. eur. V týchto prípadoch ide o úhrady z verejného zdravotného poistenia.

Zdroj: Dôvera, VŠZP, Union, UDZS.
 
Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách