Zverejnené: 13.12.2017

Kto môže žiadať o hypotéku?


Article image

Pri získaní hypotéky banky musia posúdiť viaceré podmienky a kritéria každého žiadateľa. Každá banka má pritom vlastné pravidlá schvaľovania. Preto aj keď jedna banka hypotéku neschváli, neznamená to, že ju neschváli ani druhá banka.

V každej banke však existujú základné kritéria, ktoré musia byť splnené. Tu je prehľad základných kritérií, ktoré musí spĺňať žiadateľ o hypotéku v každej banke:

O úver môže požiadať :

  • Fyzická osoba staršia ako 18 rokov, max. 65 rokov
  • Občan SR alebo cudzí štátny príslušník s povolením na pobyt na území SR
  • Klient bez negatívnych záznamov v úverom a v nebankovom registri
  • Klient bez nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, klient bez exekúcií
  • Ak je rodinný stav žiadateľa o úver ženatý/vydatá, do úveru musí vstúpiť aj manžel/ka - uvedené neplatí pri zúženom, resp. rozdelenom BSM a pri spotrebných úveroch do určitého objemu
  • Žiadateľ o úver/spoludlžník nesmie byť v čase podania žiadosti a schvaľovania úveru: nezamestnaný, v skúšobnej alebo vo výpovednej lehote, práceneschopný
  • Žiadateľ o úver/spoludlžník musí vedieť preukázať príjem: zo závislej činnosti, z podnikania, iný akceptovateľný príjem
  • Max. počet účastníkov na úvere sú 4 osoby (2 manželské páry)

 

Porovnanie hypoték všetkých bánk TU.

 

Autor článku: Iveta Hudáková
 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách