Zverejnené: 18.04.2017

Likvidita banky


Je schopnosť banky vyplatiť klientom ich vklady na základe dohodnutých podmienok, schopnosť banky kryť všetky platobné záväzky v stanovených lehotách v rámci dohodnutých podmienok, vyplácať mzdy pracovníkom, uhrádzať nakupované materiály.

Podmienka likvidity banky

Je efektívne využívanie kapitálu, udržiavanie rovnováhy medzi aktívami a pasívami, poskytovanie úverov z vhodných zdrojov – krátkodobých úverov z vkladov a dlhodobých úverov z dlhodobých vkladov, pokladničná hotovosť banky a aktíva sa musia rovnať bežným požiadavkám vkladateľov. Ďalšou podmienkou likvidity banky je likvidita ich zákazníkov ako dlžníkov.

Udržať sa v silnej konkurencii a dosiahnuť potrebnú ziskovosť nie je pre banky ľahké. najmä pre tie malé a  stredné banky. Banky často krát skrachujú. Banka je tým likvidnejšia, čím vyššie sú jej hodnotové peňažné rezervy. Tieto rezervy neprinášajú zisk, a preto ich banky obmedzujú na minimum, a to samozrejme znižuje  ich likviditu. Úplne vyriešiť problém likvidity bánk nie je možné.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách