Zverejnené: 17.03.2017

LTV – Loan to value


LTV ( Loan To Value ) vyjadruje pomer medzi výškou poskytovanej hypotéky, úveru na bývanie alebo iného úveru ručeného nehnuteľnosťou a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti (to je zvyčajne cena, za ktorú nehnuteľnosť kúpite, prípadne cena zo znaleckého posudku). LTV je jeden z najdôležitejších  ukazovateľov, ktorý banky posudzujú.

LTV -  tento ukazovateľ určuje stupeň rizika

LTV je číslo vyjadrené v percentách, napríklad 70 %, 80% alebo 90%.  Niektoré banky poskytujú hypotéky až do výšky 100% z hodnoty nehnuteľnosti, čo ale znamená pre banku vyššie riziko, preto takéto úvery väčšinou poskytuje len klientom v dostatočným príjmom a dostatočnou bonitou. Pri hypotékach nad 70% LTV banky zvyčajne určia aj vyššiu úrokovú sadzbu.

Pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti banka síce vychádza zo znaleckého posudku, ale hodnotu z posudku môže upraviť podľa vlastných kritérií. V praxi sa preto môže stať, že napriek hodnote v znaleckom posudku napríklad 80 000 EUR banka bude akceptovať hodnotu takejto nehnuteľnosti len vo výške 75 000 EUR. Toto je ale na zvážení každej banky.

Hypotéky s LTV sto percent budú banky poskytovať čoraz zriedkavejšie. Dôvodom je odporúčanie Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá v roku 2014 dala odporúčanie bankám aby v horizonte najbližších rokov neposkytovali takéto hypotéky, prípadne aby takýchto hypoték nemali banky vo väčšou objeme ako 10% zo všetkých poskytnutých hypoték.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách