Zverejnené: 07.04.2017

Malus


Malus  je opakom bonusu teda zlý. Je to  prirážka k základnému poistnému, určená podľa počtu uplatnených poistných nárokov v minulosti -  za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

V praxi to znamená, že poisťovňa klientom s viacerými škodovými udalosťami zvyšuje poistné. Každá poisťovňa má svoj vlastný systém, podľa ktorého poistné určuje.

Úloha bonusu – malusu 

Je zabezpečiť poisteným spravodlivú  výšku poistného, poistených povzbudiť jazdiť bezpečnejšie a lepšie oceniť individuálne riziko, za ktoré bude každý poistenec platiť primerané poistné.

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách