Zverejnené: 15.10.2020

Máte zápis v úverovom registri? Ako to zrušiť?


Article image
Úverový register spravuje informácie o úveroch, kreditných kartách, povolenom prečerpaní ale aj podaných žiadostiach o úver. O každej osobe evidovanej v registri, je zreteľné, či si svoje záväzky plní včas a riadne. V registri si banky môžu overiť dôveryhodnosť klienta a jeho platobnú disciplínu.

Úverový register prispieva k skvalitneniu služieb a vzťahu medzi bankou a klientom a k urýchleniu priebehu posudzovania a schválenia  žiadosti o úver. Zavedením úverového registra sa znížilo úverové riziko, výrazne sa znížili náklady spojené s ohodnotením klienta a jeho platobnej schopnosti.
 

V úverovom registri je evidovaná aj osoba, ktorá je úverovým ručiteľom

Ak skutočný dlžník nebude úver splácať, povinnosť prechádza na ručiteľa a vstupuje s bankou do úverového vzťahu. Môže sa stať, že klient má jedno alebo dvojdňové omeškanie so zaplatením splátky (nedostatok financií na účte, nepredvídaná situácia). Záznam o takomto nesplácaní sa v registri nemusí objaviť, pretože banky svoje údaje z databázy aktualizujú raz mesačne s posunutím niekoľkých dní a v čase aktualizácie údajov v registri už môžu byť prípadne podlžnosti uhradené.

Prístup k informáciám v registri majú v prvom rade banky pôsobiace na Slovensku, ak klient žiada o úver a dá im súhlas so spracovaním informácií v registri a tiež pracovníci help - desku a klientského centra spoločnosti SBC, ale tiež len na základe žiadosti klienta.
 

Ako preč z úverového registra 

Údaje v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a potom sa ešte archivujú 5 rokov. To znamená, že ešte 5 rokov po splatení úveru sú informácie o tomto úvere evidované v registri.

Ak máte všetko splatené a napriek tomu ste stále vedený ako dlžník, môžete inštitúciu upozorniť písomne. Musíte poslať žiadosť o vymazanie údajov z registra, kde musí byť notársky overený váš podpis. Ak máte všetky pohľadávky a úvery riadne splatené, požiadať môžete prevádzkovateľa registra kedykoľvek o vymazanie, aby tam nefiguroval dlh, ktorý už ani neexistuje.

Urýchliť sa to dá aj odvolaním na ochranu osobných údajov. Odvolaním súhlasu o spracovaní osobných údajov sa výrazne urýchli zmazanie negatívneho záznamu v registri.
 

Rada na záver

Majte pod kontrolou všetky svoje finančné záväzky, splátky úverov a pohľadávky voči veriteľom. Aj malá nepozornosť či omeškanie sa môže veľmi ľahko zmeniť na negatívny záznam v registroch. Problémy riešte vždy čo najskôr, komunikujte s bankou a určite nečakajte, aby sa dlh navyšoval a celá situácia sa stane ešte horšou.

Porovnanie hypoték TU.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách