Zverejnené: 22.11.2021

Menili ste poisťovňu? Stálo to za to?


Article image
Zdravotnú poisťovňu od januára 2022 zmení viac ako 152-tisíc ľudí. Najviac poistencov odišlo zo zdravotnej poisťovne Dôvera , najviac poistených pribudlo do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou akceptoval 151 8796 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022, minulý rok bolo akceptovaných 168 526 prihlášok. 37 135  prihlášok úrad neakceptoval, minulý rok to bolo 7 047 prihlášok.

Prehľad predbežne akceptovaných a neakceptovaných prihlášok k 1.1.2022.
  Akceptované          %     Neakceptované          %    
Dôvera 50 537 81,70% 11 319 18,30%
VŠZP 54 794 79,35% 14 263 20,65%
Uion 46 548 80,12% 11 553 19,65%

Počet poistencov v jednotlivých zdravotných poisťovniach k 31. 10. 2021.
Zdravotná poisťovňa Počet poistencov   %
Dôvera 1 665 682 32,22%
VŠZP 2 887 033 55,84%
Union 617 633 11,95%
 
Úbytok/prírastok jednotlivých zdravotných poisťovní.
Zdravotná poisťovňa Úbytok/prírastok poistencov  %
Dôvera -15 276     -0,92%
VŠZP    8 732  0,30%
Union    6 544  1,06%
 
Počet akceptivaných príhlášok za jednotlivé kraje.
Kraj Počet akceptovaných príhlášok
Prešovský 37 919
Košický  34 451
Banskobystrický 22 530
Nitriansky  14 688
Žilinský 10 380
Bratislavský 10 192
Trnavský 9 492
Trenčiansky 9 219
 
Ide o predbežné výsledky prepoistenia, ktoré budú finálne až po 5. 12. 2021.
Zdroj: ÚDZS

Zdravotné poisťovne poskytujú svojim poistencom zákonom danú starostlivosť, na ktorú má každý poistenec nárok. Nad rámec zákonných povinností zdravotné poisťovne ponúkajú aj rôzne benefity, ktoré sú pre väčšinu klientov rozhodujúce pri ich výbere. Za tieto benefity si klient väčšinou nedopláca. 


Ktorá zdravotná poisťovňa je pre vás najlepšia?

Pri výbere zdravotnej poisťovne prihliadajte na váš zdravotný stav a o aké vyšetrenia nad rámec zákona by ste mali záujem. Myslíte na benefity, ktoré zdravotné poisťovne poistencom ponúkajú.

To, či sa vám oplatí zmeniť zdravotnú poisťovňu, záleží od vašej individuálnej situácie, nakoľko zdravie človeka je nepredvídateľné. Benefitov je veľa, ale ak už ste niekde poistený, je dobré tieto benefity poznať a využívať ich.

Zmena zdravotnej poisťovne

Zdravotnú poisťovňu môžete zmeniť len raz ročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Termín najneskoršieho podania prihlášky je 30. september. Po jej akceptovaní Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stanete od 1. januára poistencom novej zdravotnej poisťovne.
 

TIP OD NÁS:
Najlepší spôsob, ako sa správne rozhodnúť pri zmene zdravotnej poisťovne, je ich online porovnanie. Online môžete požiadať aj o samotnú zmenu zdravotnej poisťovne. 


Zdravotné poistenie si môžete porovnať na stránke Finančného kompasu.

Autor článku: Iveta Hudáková
 
 
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách