Zverejnené: 19.03.2024

Na Slovensku zásadným spôsobom rastie zamestnanosť žien


Article image
Európa starne rýchlo, čo predstavuje zásadný problém pre fungovanie ekonomiky. Starnutie obyvateľstva je dlhodobý trend, ktorý sa v Európe začal pred desiatkami rokov. Prrejavuje sa to v zmenách vekovej štruktúry obyvateľstva a odráža sa v rastúcom podiele starších osôb v spojení s klesajúcim podielom osôb v produktívnom veku na celkovej populácii.

Podľa vyjadrení NBS, na trhu práce chýbajú ľudia, politiky a opatrenia na podporu ekonomickej migrácie. Navyše, vzdelávania a preškoľovania v krajinách Európskej únie zaostávajú. Popri zlom demografickom vývoji čelíme aj odchodu mladých a talentovaných ľudí. Tento problém je obzvlášť vypuklý u nás na Slovensku. Nedostatok pracovnej sily je téma, o ktorej počas našich pravidelných rozhovorov s podnikateľmi zo všetkých kútov Slovenska počúvame až pričasto. Práve preto je schopnosť umožniť všetkým tým, ktorí chcú nájsť si prácu, rozhodujúca.
 
Obzvlášť to platí pre ženy - nielen u nás, ale v celej Európe. V Európe žije približne o 5 % viac žien než mužov. To má, aj naďalej bude mať, zásadný vplyv pre fungovanie ekonomiky. V poslednom období  zásadným spôsobom rastie zamestnanosť žien a to je veľkým šťastím. Koncom minulého roka sa vďaka tomu zamestnanosť takmer vrátila na predpandemickú úroveň. Stáli za tým dva faktory - prílev zahraničnej pracovnej sily a najmä väčšie zapojenie žien. Zamestnanosť žien sa zvýšila o takmer 65 tisíc, zatiaľ čo u mužov sme zaznamenali pokles o približne 15 tisíc.

NBS uviedla, že v nachádzaní zamestnania dominovali ženy s ukončenou vysokou školou. Tento zdroj kvalifikovanej pracovnej sily sa pravdepodobne vyčerpal, a tak v poslednom období pribúdajú zamestnané ženy s úplným stredným vzdelaním. Aby boli v budúcnosti vyvážené demografické zmeny, je potrebné vtiahnuť na trh práce aj ženy s nižšou úrovňou dosiahnutého vzdelania. Pre vládne politiky by to mala byť priorita v nasledujúcom období.

Ako uviedla Národná banka Slovenska, pre nedostatok pracovnej sily začali vlani na trhu práce pribúdať aj skôr narodené ženy.  Tie na konci roku 2023 už tvorili dominantnú časť nárastu zamestnanosti žien. Pre porovnanie, v pandemickom roku 2021 si rýchlo nachádzali zamestnanie najmä mladé ženy, čo pravdepodobne súviselo s opatrnosťou a obavami, keďže bol koniec zdravotnej krízy stále nejasný.
 
Priestor stále existuje, najmä keď sa porovnáme s inými krajinami. Miera zamestnanosti žien je na Slovensku nižšia ako v iných európskych krajinách. Tam, kde sa líšime najviac, je zamestnanosť mladých žien (do 29 rokov). Ak by sa vytvorili lepšie podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života a viac by sa pre ženy oplatilo pracovať, zrejme by sa podarilo vtiahnuť na pracovný trh ešte väčší počet mladých žien.
 
Zdroj: NBS

Autor článku: Iveta Hudáková


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách