Zverejnené: 23.05.2022

NemocenskéNajčastejšie poskytovanou nemocenskou dávkou je nemocenské. Nemocenské sa poskytuje všetkým nemocensky poisteným osobám. Účelom nemocenského je zabezpečiť poistencovi príjem, ktorý stratil v dôsledku choroby alebo úrazu, resp. nariadenia karanténneho opatrenia.

Na nemocenské má nárok:
  • zamestnanec,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
  • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
  • fyzická osoba, ktorej vznikla dočasná pracovná neschopnosť po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.

Kde a kedy si treba uplatniť nemocenské:
  • nárok si poistenec uplatňuje v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne,
  • zamestnanec odovzdá druhý diel potvrdenia pobočke iba v prípade, ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 kalendárnych dní. Urobí tak prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa,
  • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia druhý diel potvrdenia pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.
Zdroj: Sociálna poisťovňa


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách