Zverejnené: 31.07.2023

p.a. alebo per annum


p. a. je skratka z per annum, znamená ročne. Skratka sa používa za vyjadrením úrokovej sadzby, alebo zhodnotenia investícií. Úroková sadzba alebo úroková miera je úrok vyjadrený ako pomer absolútnej hodnoty úroku a výšky istiny za jedno časové obdobie v percentách.

Úroková sadzba 2 % p. a. znamená, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka požaduje veriteľ od dlžníka poplatok vo výške dvoch percent istiny.

Delenie úrokového obdobia podľa dĺžky

  • ročné úrokové obdobie - p. a. (per annum)
  • polročné úrokové obdobie - p. s. (per semestre)
  • štvrťročné úrokové obdobie - p. q. (per quartale)
  • mesačné úrokové obdobie - p. m. (per mensem)

 Užitočné články

Finančný Kompas v médiách