Zverejnené: 18.04.2017

PIN - personal identification number


Číslo slúžiace ako bezpečnostný a ochranný prvok pri používaní platobnej karty na overenie totožnosti a zadáva sa v bankomatoch a pri platbách platobnou kartou u obchodníkov.

Ochrana PIN kódu

Z bezpečnostného  hľadiska sa neodporúča nosiť PIN kód poznačený spolu s platobnou kartou, alebo ho písať na platobnú kartu, nechať si svoj PIN kód pre seba  a  neprezrádzať ho iným osobám. Majiteľ platobnej karty by si mal dávať  pozor aj pri zadávaní PIN kódu v obchodoch  pri platení a v bankomatoch.

Banky ponúkajú  možnosť zmeniť si PIN kód prostredníctvom účtu cez Internet banking alebo prostredníctvom bankomatu, kde si klient zvolí kombináciu čísiel podľa toho aká kombinácia je pre neho ľahšie zapamätateľná. Odporúča sa, aby sa pri zadávaní nového PIN kódu volila taká číselná kombinácia, ktorá nie je odhaliteľná z  osobných dokladov majiteľa platobnej karty, ako napríklad dátum narodenia, alebo voliť postupnosti čísel 1234, 1111 a pod.Užitočné články

Finančný Kompas v médiách