Zverejnené: 21.10.2022

Poistenie bytu a domu: Koľko stojí a ako ušetriť?


Article image
Poistenie nehnuteľnosti je určené na zabezpečenie domu alebo bytu proti živelným pohromám a ďalším možným rizikám, akými sú napríklad vandalizmus, vlámanie či poškodenie. Poistenie nám má zabezpečiť, že v prípade poistnej udalosti budú vyplatené peňažné prostriedky na odstránenie škôd vzniknutých na majetku, proti ktorým bolo toto poistenie uzatvorené. V dnešnom svete sa dá poistiť prakticky čokoľvek. Dôležité je vedieť, aká je hodnota daného majetku a voči čomu sa chceme poistiť.

Všímajme a sústredme si teda hlavne na rozsah poistného krytia. Pri uzatváraní poistenia domácnosti je zároveň dôležité pozorne si preštudovať zmluvné podmienky. To by sme mali asi všade, je však na nás ako k tomu pristupujeme. Každá poisťovňa totiž poskytuje poistenie bytu alebo domu s rozličným rozsahom poistného krytia, no nie každá má malé písmenká.

Čo ovplyvňuje výslednú sumu poistenia 

Výšku poistného ovplyvňuje rozsah poistného krytia, druh poistenej nehnuteľnosti a samotná výšky poistnej čiastky. Na výšku poistného vplýva aj poloha nehnuteľnosti, poistná suma, veľkosť podlahovej plochy, ale aj materiál, z ktorého bol dom postavený. Každá poisťovňa má svoje vlastné ceny a interný cenník, čo spôsobuje, že niektoré poisťovne pôsobia lacno, iné naopak lacnejšie. Ak už nejaké poistenie máme, napríklad životné poistenie, preverme si, či nám poisťovňa neposkytne zľavu. Zvyčajne platí, že po uzatvorení dvoch a viacerých zmlúv na ňu máme nárok.

Výrazný vplyv na cenu poistenia má teda lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Väčšina poisťovní má pre regiónálne rozdiely stanovené aj určité minimálne hodnoty pre m2 plochy. Inú hodnotu má nehnuteľnosť v Bratislave, ako napr. v Krokave. V prípade rizikovej oblasti, napríklad pri častých záplavách, môže poisťovňa danú nehnuteľnosť aj odmietnuť poistiť. Nie všetky poisťovne to ale praktizujú. 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku poistného, je plocha bytu alebo domu. Staré pravidlo južanských poisťovákov hovorí "Čím väčšia je podlahová plocha nehnuteľnosti, tým vyššia bude aj poistná suma" čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť, že sa z veľkého domu nebudeme tešiť v momente, keď zbadáme výšku poistného.

Prečo neváhať a poistiť si domácnosť?

Väčšina ľudí ešte stále považuje poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peňazí. Veľa ľudí si tiež myslí, že rezeň s ryžou sú hlúposť. Možností, ako stratiť strechu nad hlavou, je nespočetné množstvo a stále pribúdajú nové. Kedysi sme videli tornáda iba v telke vo filmoch s Nicolasom Cagom a dnes prispievame na organizované zbierky, ktoré pomáhajú oblastiam zasiahnutým len pár kilometrov od našich domovov. Poistenie nehnuteľnosti pritom nemusí byť ani drahé a už vôbec nie zbytočné. Stačí si ešte dnes večer premyslieť, čo chcete mať poistenéa koľko ste ochotní zaplatiť.

Poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľné a stále podceňované, no ak chcete získať pocit istoty, poistenie je namieste. Jeho prítomnosťou ochránite váš rodinný rozpočet pred nečakanými finančnými nákladmi a hlavne si poistujete strechu nad hlavou. Je to taký Kevin Costner nášej domácnosti.

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek. V prvom rade je dobré vedieť, čo konkrétne si chceme a potrebujeme poistiť, ale aj aká je hodnota daného majetku. Rozhodnutie, čo sa bude nachádzať v balíčku poistného krytia býva podľa poisťovní rôzne ohodnotené. Je preto fajn mať viacero ponúk, a preto nezabúdajme, nech už poisťujeme čokoľvek, dôležitý je predovšetkým rozsah poistného krytia. 

Poistenie domácnosti, podobne ako všetky ostatné druhy poistenia, je primárne určené na to, aby chránilo náš majetok pred viacerými rizikami. Zároveň nás chránilo a krylo výdavky spojené s ochranou domácnosti pred neočakávanými finančnými nákladmi na vzniknutú škodu. Inak by sme museli použiť peniaze z rezervy, alebo formou spotrebiteľského úveru.

Ako si vybrať vhodný poistný produkt a prečo sa neunáhliť?

Ak už vieme, ktorá poisťovňa je pre nás tá správna, môžeme sa zamerať na výber konkrétneho produktu. Ak máme poistenie správne a kvalitne nastavené, nemôže sa stať, že by nám poisťovňa odmietla poistné plnenie, prípadne poskytla plnenie v nedostatočnej výške. Tieto prípady nastávajú najmä vtedy, ak sa optimálnemu nastaveniu poistenia nevenuje dostatočná pozornosť, alebo sa šetrí, tam kde nemá. Je preto dôležite sa pri uzatváraní zmluvy poradiť s odborníkom.

Pozor! Poistením nehnuteľnosti nie je poistený celý majetok. Pri poistení nehnuteľnosti ide o poistenie rodinného domu, bytu, alebo iných stavieb. Toto poistenie kryje napríklad podlahu, dvere, strechu, oplotenie okolo domu...

Poistením domácnosti si zase poisťujeme zariadenie, teda hnuteľný majetok, ktorý máte v byte alebo dome, alebo v pivnici.  Ak si uzatvoríte komplexné poistenie, čiže poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, poisťovňa vám preplatí nielen poškodenie nehnuteľnosti, ale aj veci, ktoré máte v dome alebo byte. 

Nehnuteľnosti často rokmi naberajú na hodnote, a preto je dôležité pravidelne prehodnocovať sumu, na akú hodnotu máme nehnuteľnosť a zariadenie domácnosti poistené. Vyhneme sa tak nepríjemnostiam, kedy je poistná suma podstatne nižšia ako poistná hodnota. V prípade škodovej alebo poistnej udalosti by to teda znamenalo, že nám bude vyplatené odškodné v sume, ktorá je nižšia ako aktuálna hodnota nehnuteľnosti či zariadenia domácnosti. To je to posledné, čo chceme v prípade postnej škody riešiť. 

Z uvedeného dôvodu je dôležitá tzv. indexácia poistenia, čo znamená zvyšovanie poistných súm v súvislosti s infláciou. Indexácia poistenia samozrejme nie je zadarmo a s rastúcimi poistnými sumami, tak mierne rastie aj poistné, je však podstatnou súčasťou poistného vzťahu. Zvýšením platby sa zvýši poistné krytie, ktoré nám pomôže zachovať reálnu hodnotu odškodného v prípade vzniku škodovej udalosti. Odmietať indexáciu, je teda niečo podobné - ako ignorovať infláciu.

Dá sa takýmto poistením aj ušetriť? Ak áno, ako?

Aby sme ušetrili na poistení, je najdôležitejším pravidlom pravidelná kontrola poistných zmlúv a to aspoň raz do roka. Ideálnym príkladom toho, prečo tak konať, bolo obdobie, kedy behom jedného roka nehnuteľnosti narástli na hodnote o viac ako 20 %. V tom prípade nebola suma poistného plnenia postačujúca na kúpu rovnakej nehnuteľnosti ako tej, kde došlo k nutnosti poistného plnenia. Takže ak máte poistenie nehnuteľnosti z roku 2016, vedzte že máte adrenalínový život.

Najjednoduchšou cestou je online porovnanie jednotlivých ponúk poisťovní. Každá poisťovňa má svoje pravidlá, na základe ktorých nám počítajú výšku poistného. Nie všetky však používajú rovnaké kritériá a rovnaký princíp uplatňovania, takže je možné vybrať si tú, ktorá vám poskytne najvýhodnejšie podmienky. Vďaka porovnaniu tak môžeme aj napriek uplatneniu dosiahnuť úsporu na poistení domu a domácnosti.

Vybrať si takéto poistenie však už nie je len o tom, ako vykryť hodnotu vecí u vás doma pri krádeži, poškodeniu živlami, skratu a pod. Najvýhodnejšie poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti môže obsahovať za prijateľnú cenu oveľa viacej benefitov, ktoré v minulosti neexistovali
, ako napríklad:
 • nulová spoluúčasť
 • pozáručná oprava domácich spotrebičov úplne zadarmo
 • kybernetická asistencia
 • platenie poistného v ročných intervaloch pred polročným alebo mesačným
 • uhrádzanie poistného inkasným príkazom pred poštovou poukážkou
 • možnosť mať uzatvorených viacero poistných zmlúv (PZP, životné p., atď.)
 • bezškodový priebeh pri poistení domácnosti a nehnuteľnosti (len niektoré poisťovne).

Výluky z poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti

Každé poistenie má aj výluky, presne špecifikované riziká, na ktoré sa poistenie nevzťahuje. Ani poistenie domácnosti a nehnuteľnosti nie je výnimkou. Pri poistnej ochrane či už majetku alebo zdravia je dôležité nielen to, aké riziká kryje, ale aj aké poistenie nekryje. Každú poistnú zmluvu si preštudujte skôr, ako ju podpíšete a budete vedieť, čo vaše poistenie zahŕňa. Výluky z poistenia domácnosti a nehnuteľnosti si každá poisťovňa môže v nastaviť podľa vlastných pravidiel - aj to tak robí.

Najčastejšie sa môžete stretnúť s výlukami:
 • ak máte domáceho miláčika a ten vám poškriabe steny, nábytok, prehryzie kábel,
 • keď sa poistená vec následkom pravidelného používania opotrebuje,
 • krádež alebo poškodenie vecí, ktoré boli uložené na balkóne, terase, záhrade alebo na inom vonkajšom mieste,
 • úmyselné alebo nedbanlivé poškodenie majetku,
 • všetky poškodenia, ktoré poistník spôsobil pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
 • pri škode spôsobenej skratom alebo požiarom, bude poisťovňa preverovať revízie plynových kotlov, komínov a iných spotrebičov alebo častí domu, preto si to pravidelne kontrolujte,
 • obozretnosť je na mieste aj pri rôznych opravách, ktoré v prípade neodborného zásahu môžu priniesť viac škody ako osohu,
 • poistenie nekryje prípady, keď došlo k poškodeniu, vymazaniu alebo inému poškodeniu na elektronických dátach, napríklad následkom počítačového vírusu,
 • výluka poistenia by zrejme platila aj keby sa nabotoxovaný senilný starý pán rozhodne porušiť medzinárodné dohody a vojensky zaútočiť na vedľajšiu krajinu, ktorá susedí zároveň aj so Slovenskom a zatúľaná strela rozbije okno na našom dome - pretože medzi vyluky poistenia spadá aj vojna

TIP OD NÁS: Pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti je potrebné venovať patričnú pozornosť poistnej zmluve. Okrem predmetu poistenia, rozsahu poistného krytia a výluk z poistenia, je pri uzatváraní poistenia nehnuteľnosti potrebné všímať si aj celkovú formuláciu poistnej zmluvy. Venovať pozornosť podmienkam súvisiacich s vyplatením poistného, detailom a údajom plnenia a základným zmluvným pojmom. 

Ak si chcete vypočítať, koľko vás vyjde poistenie nehnuteľnosti, vyskúšajte našu online kalkulačku. 

Autor článku: Iveta Hudáková

 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách