Zverejnené: 09.10.2020

Poistenie do hôr


Article image
Výjazd horskej služby nie je lacná záležitosť a bežné zdravotné poistenie zásah horskej služby nekryje. Ak poistenie do hôr nemáte, prípadný úraz vám hlboko siahne do vrecka. Záchranná akcia, ktorá sa navyše nezaobíde bez pomoci vrtuľníka, je finančne náročná.

Od 1. júla 2006 na území Slovenskej republiky podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté - deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Pre koho je určené poistenie do hôr?

Poistenie do hôr je pre všetkých, ktorí hľadajú poistenie na lyžovačku, horské poistenie, či turistické poistenie, pre aktívnych športovcov, milovníkov adrenalínu.

Na území SR podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe, je osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Na ktoré turistické oblasti sa poistenie vzťahuje?

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť horská služba:
 • Malá a Veľká Fatra
 • Belianske Tatry
 • Nízke Tatry
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy
 • Slovenský raj

Čo kryje poistenie do hôr?

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni
 • preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • preprava z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • preprava osoby v tiesni (zem aj vzduch)
 

Druhy poistenia do hôr

Krátkodobé poistenie - je poistenie pre časovo ohraničené výlety ako napríklad výlet do hôr, lyžovačka alebo turistika.
Dlhodobé poistenie - je poistenie vhodné pre tých, ktorí na hory chodia opakovanie viackrát do roka.

Poistenie do hôr sa rozdeľuje na balíky:
Základný balík - je určený pre bežných, rekreačných turistov, ktorý sa v horách venujú prechádzke, bicyklovaniu, pešej turistike a pod.
Rozšírený balík - je určený pre náročnejších turistov, ktorý vykonávajú rizikové a extrémne činností a športy.
Nadštandardný balík -  kryje  riziká, ktoré nesúvisia priamo s vysokohorskými aktivitami.

Ako sa správať v horách a predchádzať úrazom?

Počas pobytu v horách sa správajte zodpovedne, neohrozujte seba ani iných návštevníkov hôr, dodržiavajte základné pravidlá bezpečnosti a  pokyny Horskej služby. Ak sa predsa len niečo stane, v prvom rade treba poskytnúť zranenému prvú pomoc. Následne kontaktujte Horskú záchrannú službu na tiesňové číslo 18 300 alebo na Záchrannú zdravotnú službu na čísle tiesňovej linky 112 , kde Vám poskytnú pokyny, ako máte ďalej postupovať do príchodu záchranárov.
 • vždy si vyberajte turistické trasy primerané vašim schopnostiam a zdravotnému stavu
 • skôr, ako sa vyberiete na túru, zistite si aktuálny vývoj počasia počas vášho pobytu v horách
 • ak sa chystáte ísť na túru do hôr sami, vždy sa presvedčte, že máte nabitý mobilný telefón
 • do hôr si nezabúdajte vziať so sebou  lekárničku na poskytnutie prvej pomoci, dostatok jedla aj pitia
 • ak sa počasie zhoršuje, nepokračujte ďalej a  vráťte sa späť alebo si nájdite najbližší vhodný úkryt

Aké sú základné povinnosti návštevníkov horských oblastí?

 • dodržiavať pokyny horskej služby
 • riadiť sa výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti
 • správať sa tak, aby neohrozoval vlastný život, zdravie a majetok alebo život, zdravie a majetok iných osôb
 • ohlásiť bezodkladne horskej službe poškodenie zdravia alebo nezvestnosť inej osoby v horskej oblasti
 • pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu sa musí zapísať do knihy vychádzok a výstupov,
 • uhradiť horskej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú
 
Skôr, ako sa vydáte do hôr, prečítajte si bezpečnostné pokyny Horskej záchrannej služby, ktoré nájdete na ich webovej stránke.
Ak si neviete vybrať vhodné  Poistenie do hôr, poraďte sa s odborníkom. Naši finanční poradcovia si s vami ochotne dohodnú osobné stretnutie, na ktorom spoločne nájdete ideálne riešenie. Poistenie do hôr si môžete porovnať aj cez internet.
 
Autor článku: Iveta Hudáková
 


Užitočné články

Finančný Kompas v médiách