HC


Zverejnené: 17.03.2021

Poistenie k pôžičke, prečo je dôležité?


Article image
Splácanie pôžičky alebo hypotéky je záväzok na viac rokov. Poistenie schopnosti splácať pôžičku alebo iný úver chráni rodinu pred finančnými problémami, ktoré môžu nastať pri neočakávaných životných situáciách, ako strata zamestnania, pracovná neschopnosť, invalidita alebo úmrtie. 

Poistenie býva súčasťou úverovej zmluvy, takže uzavrieť poistku môže klient priamo v banke. Treba však rátať s tým, že mesačná splátka sa o nejaké euro zvýši. Pri uzatváraní poistenia  je potrebné si dôkladne prečítať zmluvné podmienky, oboznámiť sa pravidlami, ktoré poisťovňa k úveru poskytne.

Kde sa poistenie pôžičky dá uzavrieť

Poistenie býva súčasťou úverovej zmluvy. Takže klient si uzavrieť poistku môžete priamo v banke. Okrem toho pri poistení hypotéky alebo poistení pôžičky, niektoré banky môžu klientovi poskytnúť výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Treba ale rátať s tým, že mesačná splátka úveru sa o čosi zvýši.

Možnosti poistenia pôžičky

Na výber sú dva súbory poistenia:
Rozšírený súbor poistenia –
pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia.
Komplexný súbor poistenia – pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia.

Čo má vplyv na výšku poistenia

  • výška danej pôžičky 
  • doba splácania pôžičky
  • vek (ak ide o poistenie hypotéky)
  • typ úveru
  • riziká, ktoré chce klient pokryť 

Kedy začína a končí krytie

Ak uzatvárate novú zmluvu o úvere a zároveň s ňou aj poistenie, tak poistenie začína dňom čerpania úveru. Splatením úveru poistenie automaticky zaniká. V niektorých prípadoch môže zaniknúť skôr, napríklad  vznikom invalidity za súčasného priznania invalidného dôchodku, odstúpením alebo odmietnutím poistného plnenia poisťovne z dôvodu vedome nepravdivého vyhlásenia alebo nepravdivého/neúplného zodpovedania otázok pri uzavieraní poistenia.  


Ak ste len začali uvažovať nad spotrebným úverom, pozrite si naše prehľadné porovnanie podmienok jednotlivých bánk. V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom predčasného splatenia úveru, alebo hľadáte čo najvýhodnejšiu pôžičku, neváhajte nás kontaktovať.

Porovnať všetky pôžičky môžete TU

Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách