Zverejnené: 08.09.2020

Poistenie nehnuteľnosti, ako postupovať pri poistnej udalosti?


Article image
Vytopili alebo vykradli vás? Takáto udalosť po návrate domov nie je nič príjemné. Vtedy je dôležité vedieť správny postup, ako túto nepríjemnú situáciu riešiť. Ak vás vykradli, volajte v prvom rade políciu a k vám domov zničil oheň, volajte hasičov.

Ak musíte z bezpečnostného alebo hygienického dôvodu odstrániť alebo presunúť zničené veci,  urobte si najskôr fotodokumentáciu a spíšte zoznam vecí, ktoré boli poškodené. Čo najpresnejšie zdokumentujte príčinu a priebeh poistnej udalosti  fotografiami alebo video záznamom.

V prípade vlámania ak je to možné, nemeňte stav vecí až do ich príchodu polície. Polícia vám vystaví doklad o nahlásení udalosti.

Ako nahlásiť poistnú udalosť?

Poistné hlásenie môžete doručiť do poisťovne:
 • Písomne prostredníctvom pošty, na adresu, ktorá je uvedená na webe každej poisťovne
 • Osobne do poisťovne
 • Elektronicky prostredníctvom zákazníckej zóny
 
Poistnú udalosť môžete nahlásiť aj cez svojho finančného poradcu, ktorý Vám pomôže pri celom procese.

Ktoré informácie treba nahlásiť poisťovni?

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej si budete poistnú udalosť uplatňovať
 • údaje o poistníkovi (osoba, ktorá platí poistenie)
 • poistný produkt, z ktorého si škodu uplatňujete (domácnosť, nehnuteľnosť, príp. jeho názov)
 • dátum a miesto vzniku škody
 • podrobný popis vzniku škody a rozsah poškodenia majetku
 • presné miesto uloženia poškodeného majetku
 • telefonický kontakt a kontaktná osoba

Požadované doklady a potvrdenia pre poisťovňu

 • pokladničné bloky
 • faktúry
 • znalecké posudky
 • v prípade požiaru a zničenia poistených predmetov môže poisťovňa od vás vyžadovať fotografie
Po obhliadke škody je poistná udalosť zaregistrovaná, na základe vyžiadaných podkladov sa urobí výpočet poistného plnenia a potom sa poistná udalosť uzavrie.

Poistné plnenie by vám malo byť vyplatené  do 15 dní od uzavretia poistnej udalosti. Pri škodách, kde je potrebné napríklad odborné posúdenie statiky budov, to môže trvať podstatne dlhšie

Poraďte sa s odborníkom

V prípade, že máte ďalšie otázky ohľadom poistenia nehnuteľnosti alebo samotného uzatvorenia poistenia, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám zodpovieme na prípadné otázky.
 
Porovnanie poistenia nehnuteľnosti TU.
 
Autor článku: Iveta HudákováUžitočné články

Finančný Kompas v médiách